Od nynějška je možno tento systém, který má mnoho předností, využívat i u plynových instalací. Nové lisovací spojky Megapress G jsou schváleny pro použití v rozvodech pro zemní plyn, kapalný plyn, topný olej, motorovou naftu, pro stlačený vzduch s příměsí oleje a pro technické plyny.

Prostřednictvím lisovacích spojek Megapress G, které jsou vyrobeny z ocelového materiálu 1.0308 se zinko-niklovým povlakem, je možno bezpečně spojovat černé, pozinkované, bezešvé, svařované, průmyslově lakované nebo epoxidovou pryskyřicí povrchově upravené ocelové trubky. Speciální profilový těsnící prvek z HNBR zajistí vždy potřebnou těsnost lisovaného spoje, a to i v případě, že povrch trubek je nerovný a hrubý.

Ucelený sortiment
Tak jako u všech lisovacích spojek firmy Viega, i u spojek Megapress G je integrován osvědčený systém Viega SC-Contur, jehož prostřednictvím se viditelně projeví netěsnost přehlédnutých nezalisovaných míst. Po zalisování jsou trubkové spoje spolehlivě těsné.

Sortiment systému ­Megapress G zahrnuje více než 100 položek pro jmenovité světlosti od ½“ do 2“. Vedle oblouků a závitových přechodů jsou to i T-kusy, redukce, příruby, šroubení a víčka.

Aby se zabránilo případným záměnám s jinými systémy, lisovací spojky Megapress G mají na sobě žluté značení a jsou zabaleny ve žlutých sáčcích. Dalším bezpečnostním prvkem jsou nálepky, které se nachází na každé lisovací spojce a které se po zalisování odstraní, aby bylo zřejmé, že spoj je zalisován.

Zalisování spojek se provádí prostřednictvím známých lisovacích nástrojů Viega. Kromě vzájemně sladěných lisovacích čelistí a lisovacích prstenců je součástí tohoto programu také praktický kufr s příslušenstvím. Tento kufr obsahuje tři lisovací čelisti od ½“ do 1“, tři lisovací prstence pro jmenovité světlosti 1 ¼“ až 2“ a jednu kloubovou tažnou čelist. Díky lisovacím prstencům je možno s lisovacími spojkami snadno pracovat i ve stísněných prostorách.

Systém Megapress
Zavedením spojovacího systému Megapress začala Viega jako první výrobce využívat všech výhod technologie rychlého lisování za studena u instalací ze silnostěnných ocelových trubek. Program s rozměry od 3/8“ do 2“ zahrnuje všechny důležité komponenty, které jsou zapotřebí pro připojování topných těles a při instalacích ocelových trubek v topných a chladicích zařízeních. Systém zahrnuje také komponenty potřebné pro průmyslové aplikace, jako rozvody stlačeného vzduchu nebo hasicí zařízení. Stávající systém lisovacích spojek pro silnostěnné ocelové trubky tak firma Viega logicky rozšiřuje také o spojky pro plynové instalace označené jako Megapress G.

www.viega.cz