Projekt počítal i s integrovaným denním osvětlením, prostupujícím skrz světlíky ve střeše haly.
Pro osvětlení výrobní haly byla logicky zvolena vlastní zářivková svítidla typu PRIMA T5, vybavená inteligentními předřadníky OSRAM QTi DALI 2x35/49/80 DIM se světelnými zdroji LUMILUX T5 49W/840. Použitím vysoce energeticky účinných světelných zdrojů ve spojení s moderním inteligentním systémem řízení osvětlení DALI PROFESSIONAL od společnosti OSRAM byly tyto požadavky dokonale splněny. Instalovaný systém navíc umožňuje centrální zapínání a vypínání osvětlení, řízení jak celé světelné instalace, tak také ruční ovládání místně příslušných skupin osvětlovacích těles.

Realizovaný projekt osvětlení průmyslové haly určený pro výrobu komponentů svítidel je rovněž i ukázkovým modelem pro projektanty a obchodní partnery, jak technicky dokonale, účinně a přitom ekonomicky úsporně dosáhnout náročných projektovaných parametrů. Prachotěsná zářivková svítidla typu PRIMA 249 ET5 DALI vyráběná firmou TREVOS a. s. instalovaná v systému řízení osvětlení DALI jsou v současné době jednoznačně nejvýhodnějším řešením rovnoměrného plošného a přitom energeticky úsporného osvětlení v průmyslových halách s výškou zavěšení svítidel do 10 m.
Zástupci společnosti OSRAM realizovaný projekt detailněji popsali v článku:

Jednoduché, flexibilní a energeticky účinné sofistikované osvětlení

Partnerství
Společnost Trevos, která je partnerem OSRAMU, se rozhodla vybavit systém osvětlení zářivkami LUMILUX 49W/840 T5 a inteligentními předřadníky QTi ­DALI 2x35/49/80 DIM. Osvětlovací tělesa jsou řízena pomocí inovativního systému řízení osvětlení DALI PROFESSIONAL, který je ideální pro řízení několika skupin osvětlovacích těles nebo relativně velkých prostor.
Software umožňuje celkově přímé a rychlé nakonfigurování požadovaných individuálních zón a jim přiřazených osvětlovacích těles nebo skupin osvětlovacích těles. To poskytuje společnosti ­Trevos nezbytnou pružnost v rychlé reakci na budoucí změny ve využití prostor.

Minimalizovaní spotřeby elektrické energie
Systém řízení osvětlení, vytvořený na základě požadavku investora, zaručuje optimální energetickou účinnost, kdy je zohledňováno jak stávající osvětlení, tak i přítomnost osob v prostorách. Senzory denního světla a detekce přítomnosti osob LS/PD Multi 3 jsou nainstalovány mezi svítidly liniového osvětlení ve výrobní hale a pomocí softwaru jsou přiřazeny odpovídajícím skupinám osvětlovacích těles (Obr. č. 1). Řídící jednotka osvětlení reguluje umělé osvětlení podle množství denního světla, vstupujícího do příslušné zóny, takže je zajištěna předepsaná úroveň osvětlení (Obr. č. 2).
Pokud senzory detekují přítomnost osob nebo detekují pohyb na chodbách nebo v budově, např. vysokozdvižného vozíku, je aktivována pouze příslušná skupina osvětlovacích těles. Ostatní prostory budovy zůstávají zhasnuté, nebo jsou na základě požadavku osvětlené podstatně nižší úrovní jasu. Společnost Trevos dosáhla energetické účinnosti pro celkovou instalaci díky této kombinaci skupin, integrací senzorů detekce přítomnosti osob a denního světla a inteligentního řízení pomocí systému řízení osvětlení DALI PROFESSIONAL (Obr. č. 3).

Pohodlné ovládání
Ovládací prvky mohou mít různé funkce v závislosti na použití. Jednoduché tlačítkové ovladače jsou nainstalovány v definovaných zónách ve větších prostorách.

Centrální ovládací rozhraní je umístěno ve vstupní části budovy v podobě prvku Glass Touch 6TW od OSRAMU, který je spojen se systémem řízení osvětlení DALI PROFESSIONAL pomocí sběrnicového propojení e:bus. Všechny světelné scény a skupiny mohou být spuštěny jedním stisknutím tlačítka na vysoce kvalitním citlivém dotykovém ovládacím prvku se skleněným povrchem. Navíc se mohou vybrané skupiny nebo scény ručně stmívat pomocí otočného ovládání.

Naprosto úspěšný
Sofistikovaná koncepce systému řízení osvětlení DALI PROFESSIONAL včetně příslušného softwaru umožňuje kompletní instalaci osvětlení a jejího naprogramování ve velice krátké době. Společnosti Trevos byla všechna očekávání splněna: „Velmi oceňujeme úzkou spolupráci se společností OSRAM a jsme potěšeni, když vidíme, že toto řešení osvětlení splňuje to, co jsme si představovali pod pojmy energetická účinnost a flexibilita! Světlo v kombinaci s komfortním řízením osvětlení splňuje naše požadavky. Další výhodou je jednoduchost konfigurování v případě změny v uspořádání prostor výrobní haly. Na naše zaměstnance zapůsobil systém svou přehledností. Centrální dotykový ovladač Glass Touch 6TW se opravdu jednoduše ovládá a to jak pro spínání, tak i stmívání a i v případě nastavení individuálních scén,“ říká František Preissler, Facility Ma­nager ve společnosti Trevos. Komponenty inteligentního řízení od společnosti OSRAM poskytují společnosti osvětlení s orientací na budoucnost.

Nicolai Heber, OSRAM Mnichov, a Luboš Kruliš, OSRAM Czech Republic
František Vyhlídko, místopředseda představenstva TREVOS a.s.

TREVOS a. s.
Mašov 34 (areál Valdštejnsko), 511 01 Turnov
Tel.: +420 481 363 311, Fax: +420 481 624 112
E-mail: trevos@trevos.cz ,www.trevos.cz

OSRAM Česká republika s.r.o.
U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 272 118 850, Fax: +420 272 118 851
E-mail: osram@osram.cz , www.osram.cz