Ochránit stavbu a její obyvatele před nepříznivými povětrnostními vlivy a odvést z jejího povrchu vodu bezpečně odpadním systémem do kanalizace.

Dříve byly tyto základní funkce střechy tím jediným kritériem, které od ní investor očekával. Dnes se situace ve vnímání střechy jako stavební konstrukce významně změnila. V minulosti nevyužité půdní prostory střech jsou nyní vyhledávaným místem pro bydlení a v souvislosti s rostoucími cenami energií je dnes střecha uvažována jako nedílná součást obvodového pláště budovy, především z pohledu tepelných ztrát.

Klasické jednoplášťové střechy jsou tak v současné době postupně nahrazovány střechami dvouplášťovými. Rozhodující význam při jejich realizaci sehrávají vedle kvalitní hydroizolace také tepelné izolace. U střechy, jako u každé jiné obvodové konstrukce, proto nyní obecně platí: Čím větší tloušťka izolace, tím menší tepelná ztráta a s ní související úspora nákladů na vytápění. U staveb pro bydlení jsou tak stále častěji při izolaci podkroví využívány izolace tlouštěk 20 – 30 cm. Při takových tloušťkách střešních izolací se v létě podkrovní prostory nepřehřívají a také v zimních měsících jsou tepelné ztráty na více než přijatelné úrovni. Pro bezvadnou funkci tepelných izolací je přitom důležité dbát na správné umístění pojistných hydroizolací a parozábrany tak, aby bylo zamezeno průniku vlhkosti do izolací, čímž by mohlo dojít k omezení jejich účinnosti.

Typy střech rodinných domů a využití střešních krytin
S nástupem nových stavebních technologií po roce 1989 se při výstavbě rodinných domů dostávají do popředí zejména střešní systémy pro šikmé střechy. Důvodem jsou velmi časté poruchy plochých střech, zejména panelových domů. Příčinou jsou nekvalitní materiály a často i neodborně provedená práce. Opravy střech panelových domů jsou často prováděny nedůsledně z důvodu nedostatku finančních zdrojů ve fondech oprav bytových družstev a podniků bytových hospodářství. To budí značnou nedůvěru investorů v tento typ zastřešení.

Postupně proto přibývá stále více rodinných domů s využitím šikmých střech. K bydlení jsou díky dostupnosti moderních střešních systémů, sádrokartonů a tepelných izolací využívány i dosud nevyužité půdní prostory ať již rodinných či bytových domů.

K realizaci šikmých střech jsou nejčastěji používány tvrdé skládané krytiny, ať již na bázi betonu nebo páleného keramického střepu. Důvodem je to, že jejich výrobci přichází jako první s uceleným systémovým řešením střechy včetně řešení všech detailů, krajových tašek, hřebenáčů, nároží, větracích tašek, lemování apod.

Oblíbeny jsou však i další materiály, jako jsou asfaltové střešní šindele a kovové střešní šablony imitující klasické střešní tašky.

Současné trendy v řešení střech rodinných domů
Na současných projektech rodinných domů je patrné, že módní vlny nezasahují pouze oblast odívání či bytového vybavení, ale také architekturu. Na rozdíl od 90. let minulého století se stále více populárními stávají funkcionalistické rodinné domy s plochou střechou. Bezesporu je to také díky přítomnosti velmi kvalitních střešních hydroizolací, ať již na bázi asfaltových bitumenů, měkčeného PVC nebo flexibilních polyolefínů. Životnost fóliových střešních systémů na této bázi je velmi vysoká, což investorům garantuje hydroizolační schopnost materiálu po několik desetiletí. Druhým důvodem příklonu lidí k tomuto architektonickému směru je pravděpodobně větší pocit originality díla, moderní vzhled a reprezentativnost. Funkcionalistické domy bývají většinou navrhovány architekty jako originální řešení, pro realizaci domů se šikmou střechou jsou často využívány vzorové projekty, které jsou bezesporu plně funkční, avšak mnohdy morálně zastaralé. To je možná důvod, proč se jich nyní staví méně. Nelze však pochybovat o tom, že šikmá střecha má v našich zeměpisných šířkách pevné místo. Je pouze na architektech, aby dokázali dát domům s tímto typem zastřešení novou, soudobou tvář.

Ivo Románek

foto - archiv firem: Fatra, a.s., KM BETA a.s., Lindab s.r.o., Sika CZ s.r.o., Pario s.r.o. a Owens Corning.