Cílem programu bylo vyvinout a úspěšně implementovat do výrobního portfolia firmy nová zařízení, díky nimž bude česká firma schopna nabízet komplexní dodávky technologického zařízení na výrobu betonu a získat tak konkurenční výhodu nejen na zahraničních trzích.

Společnost MERKO CZ, a.s. je již šestnáct let výrobcem betonáren a recyklačních zařízení a v uplynulých letech stala dodavatelem pro řadu významných tuzemských i evropských výrobců betonu. Pobočky společnosti působí v Polsku, na Slovensku a v Chorvatsku, na dalších trzích zajišťují obchodní i servisní aktivity partnerské firmy.

Reakcí na aktuální podmínky neustále se rozvíjejícího trhu s betonářskou technikou a tudíž nezbytnou součástí fungování firmy jsou programy vývoje nových technologií a zařízení. Splnění dvou hlavních bodů vývojového plánu v letech 2007-2010 znamená rozšíření výrobního portfolia české firmy o zařízení, která byla doposud řešena subdodavatelsky.

V rámci skladování kameniva a jeho dopravy do betonárny se jedná o radiální přihrnovač kameniva, který slouží k udržování aktivní zásoby kameniva ve hvězdicové skládce. Jelikož v potřebné konfiguraci tento stroj žádný český výrobce nevyrábí, do betonáren MERKO byly osazovány přihrnovače zahraničních výrobců. Zvyšující se poptávka po uvedeném zařízení zejména na trzích jižní Evropy a požadavek na komplexní dodávku zařízení od jediného dodavatele daly podnět k řešení této otázky v rámci vlastních výrobních kapacit. Cílem bylo vytvořit automatický radiální přihrnovač, jehož systém řízení umožňuje plně bezobslužný provoz.

V oblasti dopravy hotového betonu od betonárny k jednotlivým strojům na výrobu betonových výrobků ve výrobních halách se jedná o systém dopravy betonu pomocí podvěsných kolejových vozíků. Doprava betonu je řešena v několika variantách pro měkké betony i suché betony tak, aby nabídka pokryla různorodé požadavky zákazníků.

Celý projekt byl realizován díky dotačnímu projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Společnosti ­MERKO CZ, a.s. se díky těmto projektům podařilo dosáhnout komplexnosti výroby, doplnit chybějící výrobky na českém trhu, ale také rozšířit možnost dodávek do zahraničí.


- MOBILNÍ BETONÁRNY - STACIONÁRNÍ BETONÁRNY - MÍSÍRNY BETONOVÝCH SMĚSÍ -
- RECYKLAČNÍ ZAŘÍZENÍ - SYSTÉMY OHŘEVU A VYTÁPĚNÍ BETONÁREN -


MERKO CZ, a.s.
U Řeky 600
720 00 Ostrava - Hrabová
tel.: 596 232 840, fax: 596 232 841
email: merko@merko.cz
www.merko.cz