Na českém trhu zastupuje nadnárodní společnost EMERSON, která je výrobcem regulační techniky FISHER, FRANCEL a TARTARINI. Před dvěma lety dodala pro společnost FATRA novou regulační stanici plynu, takže již je možné zhodnotit první zkušenosti s jejím provozem.

Společnost Fatra patří mezi významné světové zpracovatele plastů (PVC, PE a PET) a ve svých výrobních centrech v Napajedlech a Chropyni zaměstnává více než 1 300 zaměstnanců. V Chropyni je také správcem průmyslového areálu, který čítá okolo 20 výrobních firem. V tomto areálu Fatra vyrábí BO PET fólie pro potravinářské účely, vstřikované výrobky a provozuje i regranulační linku. Významnou složku činností tvoří kromě výroby a dodávky i distribuce energií. Spolehlivost těchto dodávek nejen pro průmyslový areál, ale i pro 1 000 bytů na sídlišti Chropyně, zajišťuje úsek Fatra energetika.

Původní regulační stanice

Jedním z důležitých předpokladů pro udržení maximální spolehlivosti dodávek energií je regulační stanice plynu. Ta původní, umístěná v areálu spravovaném společností Fatra, však v průběhu let přestala být zárukou spolehlivosti.
„Celkem jsme měli v areálu tři regulační stanice dvou tlakových úrovní. Řešení pocházelo z roku 1976 a při pravidelných prohlídkách jsme byli servisními techniky opakovaně upozorňováni na problematické dodávky náhradních dílů a zvyšující se náročnost servisních prací. Vzhledem k závazkům pro odběratele, které vyplývají z naší role provozovatele lokální distribuční soustavy, jsme na základě této zpětné vazby začali připravovat investiční záměr, který jsme postupně přetavili v konkrétní projekt modernizace celého řešení,“ přibližuje počáteční situaci ředitel úseku energetiky společnosti Fatra, a. s. Vít Macháň.

Zaměstnanci společnosti Fatra měli jako znalci celé problematiky na novou regulační stanici již při zpracování projektové dokumentace nadstandardní požadavky, nechtěli se spokojit s běžným typizovaným řešením.

Požadavky výběrového řízení na projektovou dokumentaci:
- Zjednodušení celé sestavy – místo původních tří regulačních stanic různých tlakových úrovní měla vzniknout jedna dvouřadá regulační stanice jediné tlakové úrovně s množstvím specificky poptávaných komponentů.
- Automatické zálohování odběru při výpadku el. energie.
- Atraktivní řešení – požadavky stavební a estetické.
- Zjednodušení obsluhy a řízení a možnost jejich propojení s centrálním dispečinkem, který je umístěn v odlišné části areálu Fatra.


Do procesu vstupuje HUTIRA – BRNO

Ve výběrovém řízení na realizaci zvítězila společnost HU­TIRA – BRNO, která dokázala plně pokrýt nadstandardní požadavky zadavatele v souladu s projektovou dokumentací a nabídla sestavit řešení přesně na klíč. Celý proces kompletní rekonstrukce regulační stanice včetně stavebního objektu trval pouhé čtyři měsíce. Aby nedošlo k přerušení výroby a dalších nasmlouvaných dodávek, zajistila společnost HUTIRA – BRNO na dobu rekonstrukce provizorní provoz vysokotlakého zařízení a celá realizace tak proběhla bez významnější odstávky.

„Projekt dodávky regulační stanice pro Fatru, a. s. pro nás byl zajímavou výzvou. Jak často máte příležitost esteticky zpracovávat tyto čistě technické projekty? Navíc Fatra je typem klienta, který naprosto přesně ví, co potřebuje, a to klade na dodavatele technologií nemalé nároky. Firma HUTIRA – BRNO má na poli plynárenství bezmála třicetiletou tradici a jsme rádi, že jsme díky našim zkušenostem v této oblasti dokázali naplnit náročná očekávání. V naší nabídce jsou samozřejmě i jednodušší typizovaná řešení, ale toto byl jeden z případů, kdy byly specifické požadavky klienta zcela na místě,“ dodává svůj pohled na celý projekt Tomáš Stone, zástupce HUTIRA – BRNO, s. r. o.

Výsledkem společné práce obou firem je tak zcela ojedinělé řešení jak po stránce technologické, tak stavební. V budově, ve které je regulace umístěna, je instalován výrazný skleněný prvek v podobě rohového okna otevřeného směrem do areálu. Součástí je navíc LED osvětlení, které umožňuje náhled na technologii umístěnou uvnitř nejen ve dne, ale i během noci. Stavba samotná pak na sobě má i několik barevných estetických prvků, které na celou technologii ­odkazují.
Uvnitř je v souladu s projektovým zadáním umístěna jediná dvouřadá regulační stanice se
100% zálohou, oproti původnímu staršímu řešení došlo ke sjednocení tlakové úrovně. Regulační stanice je plně připravena pro další rozvoj areálu a počítá s rostoucími energetickými nároky, které s sebou tento rozvoj přinese. V současné době ve špičkách provozu dosahuje maximálně 1/2 kapacity jedné řady.

Dvouřadá jednostupňová regulační stanice:


Regulátory a bezpečnostní uzávěry TARTARINI FL a BM/5, elektrický předehřev AMARC 30 kWh, fakturační měření na VTL části.

Dodávka zemního plynu z rekonstruované stanice v roce 2017:Provoz regulační stanice je plně dálkově monitorovaný a částečně i dálkově řízený z centrálního dispečinku. To významně snižuje nutnost osobních obchůzek, a tedy i personální zabezpečení provozu. Pro případ potřeby však byla v rámci rekonstrukce přímo do objektu vestavěna i místnost pro měření a regulaci.

Již dva roky v provozu

Nová regulační stanice je v Chropyni v provozu dva roky. „Na rozdíl od předchozích let nyní téměř nevím, že máme regulační stanici,“ usmívá se p. Macháň. „To je myslím ta nejlepší reference. Celý systém naplnil naše očekávání, vše pracuje, jak má. Společnost ­HUTIRA – BRNO pravidelně zajišťuje i část potřebných revizí vysokotlaké části, a i od servisních pracovníků externích firem, se kterými spolupracujeme, máme na výslednou podobu naší technologie jen pozitivní ohlasy.“

Investice do celého zařízení se tak společnosti Fatra vyplatila. Získali moderní, funkční i estetické zařízení, které je připraveno na budoucí rozvoj firmy. Je zodpovědností každého provozovatele, aby včas odhalil možná rizika, která plynou z provozu postupně dosluhujících zařízení a včas zainvestoval do modernizace. V konečném důsledku tak předejde mnohamilionovým škodám, ke kterým by došlo v případě nucených odstávek a nedodržení závazků plynoucích z nasmlouvaných dodávek nebo přidružené výroby.

HUTIRA - BRNO, s. r. o.
Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky u Brna
tel.: 541 212 144, e-mail: info@hutira.cz
Chodovecké nám. 331/1
141 00 Praha 4 - Chodov
tel.: 272 762 154
e-mail: praha@hutira.cz
www.hutira.cz