Mrakodrap obsahuje 2 podzemní a 30 nadzemních podlaží. Moderní multifunkční objekt nabízí přes 17 000 m2 obchodních, kancelářských a rezidenčních ploch. Ve dvou podzemních patrech zaparkuje 272 aut. V obchodní galerii, která prochází přes první tři podlaží budovy, se nachází atrium s recepcí, 14 obchody, kavárnou, restaurací, archivem a také fitness centrem. Kancelářské prostory naplňují 5. až 22. podlaží a jsou řešeny jako otevřené prostory s možností variabilního řešení vnitřní dispozice. V posledních šesti podlažích výškové budovy vzniklo 17 apartmánů, přičemž ve 28. a 29. podlaží se nachází luxusní mezonet s bazénem.

Pokud mluvíme o trendech využití technologií směřujících ke zlepšení vztahu člověka k životnímu prostředí, pak může jít AZ TOWER příkladem. Týká se to hlavně použitých technologií mrakodrapu, který je od prvních architektonických studií řešený jako nízkonákladová budova. Třicetimetrové hloubkové energetické piloty díky tepelným čerpadlům v zimě jímají teplo a v létě budovu ochlazují. Unikátní je také systém kombinace přirozeného a nuceného větrání v kancelářích a apartmánech. Celou jižní fasádu výtahové šachty pokryly fotovoltaické panely s výkonem 250 kWh, které budou sloužit jako zdroj elektrické energie.

Svými inovativními a spolehlivými technologiemi přispěla tomuto projektu také společnost Geberit, která se zabývá sanitární technikou, instalačními systémy, potrubními a kanalizačními systémy. Ta vybavila tuto stavbu předstěnovými instalačními prvky Geberit pro závěsné WC včetně ovládacích tlačítek splachování pro 2 množství vody, hrdlovým kanalizačním systémem Geberit Silent-PP a v neposlední řadě také podtlakovým systémem pro odvodnění plochých střech – Geberit Pluvia.

Předstěnové instalační prvky Geberit – prověřená klasika pro koupelnu a WC
V projektu výškové budovy AZ TOWER byly použity předstěnové instalační prvky Geberit. Předstěnové instalační prvky Geberit prokazují svoji spolehlivost již více než 40 let a po celém světě jsou jich nainstalovány miliony. Stanovují standard v oblasti šetření pitnou vodou.

Montážní prvky Geberit zaručují dlouholetou bezproblémovou funkčnost. Geberit pro závěsná WC byl již z výroby plně vybaven kompletním příslušenstvím, včetně soupravy pro tlumení hluku, odpadního připojovacího kolena, výplňového dílu a upevňovacího materiálu, takže jeho montáž na stavbě byla rychlá, snadná a kompletní.

Geberit Silent-PP – hrdlový, zvukově izolační systém
V projektu zdravotně technických instalací mrakodrapu AZ TOWER byl použit hrdlový kanalizační systém Geberit Silent-PP, který je ­ideální pro rychlé, ekonomicky úsporné a zejména akusticky optimalizované montáže kanalizačních systémů.
Systém Geberit Silent-PP zahrnuje pevné, minerálními látkami vyztužené, třívrstvé trubky. Díky jejich minimální teplotní roztažnosti bylo možné celou kanalizaci namontovat bez použití dlouhých hrdel. Vysoká kruhová tuhost systémových trubek a ověřená profilovaná těsnění EPDM ve spojkách brání spolehlivě a trvale vzniku netěsností v kanalizaci. Výhodou systému je také to, že trubky a tvarovky mohly být montovány při nízkých teplotách díky materiálům s vysokou pevností proti nárazu i za nízkých teplot. Vysoká odolnost vůči UV záření umožnila levné krátkodobé skladování ve venkovním prostředí. I díky těmto vlastnostem potrubí ­Silent-PP odolalo drsným zimním podmínkám na staveništi. Všechny tvarovky jsou opatřeny značkami, které usnadnily vyrovnání potrubí při zasouvání do hrdel. Díky zřetelnému označení byla přesně rozeznatelná také hloubka zasunutí do hrdla. Tvarovky s rozměry typických odpadních potrubí jsou hydraulicky optimalizované. To umožnilo větší hydraulické zatížení a v některých případech použití dokonce ještě menších průměrů svislého odpadního potrubí.

Geberit Pluvia doslova vysaje vodu ze střechy
Primární funkcí střechy je ochrana stavby před povětrnostními vlivy. Ne jinak tomu bylo i při výstavbě AZ TOWERU. Zejména hromadění vody na střeše totiž může být později příčinou mnoha poruch plochých střech. Patří mezi ně zamrzání vody v mikrotrhlinách různých materiálů, vzlínání vody za lemy oplechování nebo usazování nečistot a růst mikroorganismů ve vodě zůstávající na povrchu střešního pláště vlivem deformací podkladních vrstev. Pro dokonalou funkci střešního pláště mrakodrapu bylo proto velmi důležité zajistit co možná nejrychlejší odvod srážkové vody z jeho povrchu. Bylo přitom nutno dbát na dodržování správných zásad navrhování plochých střech i zásad bezchybné aplikace. K nim patří především zajištění optimálních spádů v ploše střechy a správná dimenze i volba odtokového systému.

Standardní gravitační systém odvodnění střechy pracuje s částečně zaplněným potrubím, přičemž celá soustava je dimenzována a kalkulována s ohledem na maximální možnou intenzitu deště. Potrubí vedoucí směs vody a vzduchu však téměř znemožňuje přesnou kalkulaci. Z tohoto důvodu se při navrhování systému používá vysoký koeficient bezpečnosti, což má vliv na dimenzi potrubí celého systému. Navíc celý systém využívá nízkoobjemových vtoků, a tak vzniká nutnost instalovat větší počet střešních vpustí.

Podtlakový systém Geberit Pluvia, který byl navržen v projektu budovy AZ TOWER, pracuje daleko efektivnějším způsobem a řadí se k nejkvalitnějším systémům odvodnění plochých střech. Při slabých srážkách pracuje Geberit ­Pluvia jako gravitační systém. Ve chvíli, kdy hladina dešťové vody dosáhne patřičné úrovně vtoku, zabrání nasávání vzduchu, čímž dojde k úplnému zaplnění potrubí. V potrubí vzniká vodní píst, který svojí vahou vytvoří podtlak. Vzniklý podtlak doslova vysaje dešťovou vodu ze střechy.
Vysoký výkon systému, malé průměry potrubí a vedení ležatého potrubí s nulovým spádem navíc snižují potřebu svislých odpadů nutných pro odvodnění střechy o stejné ploše. Projektant se tak mohl napojit na ležatou kanalizaci v nejvhodnějším místě, a to vedlo nejen k úspoře samotného potrubí a vpustí, ale také zemních a instalačních prací. Zanedbatelný nebyl ani fakt menšího počtu průniků střešním pláštěm. Usnadněn tak byl průběh prací spojených s realizací ploché střechy, její údržba i rizika spojená s prováděním detailů. Navíc vysoká rychlost proudění vody v potrubí způsobuje efekt samočištění, a proto nebude nutné dělat kontroly tak často.

Ing. Jiří Zahradnický

Geberit spol. s r. o.
Moravanská 191/85, 619 00  Brno-Přízřenice
tel.: 547 212 335, fax: 547 212 340
e-mail: sales.cz@geberit.com, www.geberit.cz