Úspor energií lze dnes ve své podstatě dosáhnout dvěma způsoby. Prvním z nich je provedení zateplení vnějšího obvodového pláště budovy, druhým je pak využití a instalace alternativních - obnovitelných zdrojů energií.

Za tyto obnovitelné zdroje jsou přitom považovány tepelná čerpadla, kotle na biomasu a solární kolektory. Využití energie právě ze solárních kolektorů u nás získává v poslední době stále větší oblibu. Důvody jsou zřejmé. Plocha kolektorů o výměře cca             5 m2dokáže v našich podmínkách ohřát průměrně až 60 % teplé užitkové vody potřebné pro provoz 4-6 členné domácnosti. Výše úspor, které je tak možné dosáhnout při stále se zvyšující ceně energií, je skutečně markantní.

Jedna z cest, jak ušetřit ještě větší prostředky za ohřev TUV či vytápění, tkví ve zvyšování účinnosti solárních systémů a jejich jednotlivých komponentů. Tohoto faktu si je velmi dobře vědom i jeden z největších výrobců tepelné techniky v Evropě, společnost Junkers. Ta dokáže se svým řešením s názvem SolarInside vytěžit ze solárních systémů ještě o 15 % více energie, než je tomu u jiných, podobných zařízení. SolarInside ve své podstatě představuje novou generaci prostorových a ekvitermních regulátorů v kombinaci s elektronikou Bosch Heatronic 3. generace. Ty v sobě ukrývají patentovaný algoritmus SolarInside, díky jemuž jsou schopny plynové kondenzační kotle (CerapurSmart, CerapurComfort, CerapurModul) a plynové kotle (CeraclassExcellence) aktivně komunikovat se solárními systémy a tím ještě více využívat energii získanou ze slunce.

Vedoucí marketingu společnosti Junkers Ing. Martin Pavlata v souvislosti s možnostmi systému SolarInside upřesňuje: "Patentovaný systém algoritmů vypočítává očekávané množství zisků ze slunečního záření a redukuje tak již předem spotřebu plynu. Dává přitom vodě ohřáté solární energií jednoznačnou prioritu. Výsledkem je až o 15 % nižší spotřeba plynu. Funkce potřebné pro solární systémy jsou přitom již zahrnuty v regulátoru a jsou automaticky aktivovány ihned po připojení solárních komponentů."

Bez nadsázky lze tedy říci, že investice do solárních systémů Junkers se dnes dvojnásob vyplatí. Hovoří pro ně maximální využití tepelných zisků s pomocí systému SolarInside a možnost získání státní podpory z programu Zelená úsporám. Porovnáme-li totiž ceny klasických sestav kondenzačních kotlů Junkers s nepřímo ohřívaným zásobníkem pro ohřev TV o objemu 120 l s cenou za instalaci solárních kolektorů Junkers s patentovaným algoritmem SolarInside, pak jsou pořizovací náklady na ohřev TV s pomocí solárních kolektorů po získání dotace Zelená úsporám vyšší o pouhé tři tisíce korun. Je zde však ještě jeden zásadní rozdíl. Zatímco nepřímo ohřívaný zásobník energii pouze spotřebovává, solární kolektor ji vyrábí a každým dnem se tak prostředky vložené do zařízení vrací a zhodnocují. Státní dotace pak poskytuje investorům jedinečnou šanci k mnohem rychlejšímu navrácení ceny investice.

Pro instalaci solárních systémů tedy hovoří řada přesvědčivých faktorů. Otázka potom zní, zdali existují nějaké objektivní překážky, které by mohly za současného příznivého stavu zabránit v jejich širším využití. Jsme přesvědčeni o tom, že neexistují. A pokud ano, pak se dají zcela jistě překonat. Nejlepším důkazem těchto slov jsou desítky žadatelů, kteří se svojí žádostí uspěli buď vlastním přičiněním nebo s pomocí některé z firem, které se získáním státní podpory pro své klienty zabývají.

Mezi takové firmy patří i společnost pana Josefa Faigla, která se montáží solárních a topných systémů firmy Junkers zabývá. Právě jej jsme se zeptali, co by poradil případným zájemcům o získání dotace. Pan Faigl nám k této problematice v úvodu řekl: "Dotaci si samozřejmě může vyřídit i každý ze zájemců samostatně, nicméně je nutné mít pro tento účel dostatek času a trpělivosti. Osobně bych případným zájemcům o získání dotace z tohoto programu radil, aby vyřízení žádosti přenechali firmě, která má s jejím vyplněním zkušenosti. Ušetří si tak spoustu času a nervů. Na co bych si však dal v tomto ohledu pozor, je výše poplatku za vyřízení žádosti. Ta je u každé společnosti v jiné výši. Tak například u nás se pohybuje výše odměny za kladné vyřízení žádosti o dotaci na alternativní ohřev TUV solárními kolektory na částce 3 tis. Kč a na kombinaci ohřev vody a vytápění 6 tis. Kč.

Na trhu však existuje řada firem, které si účtují za tuto službu až dvojnásobek. Naše společnost například vyčlenila pro získávání dotací z programu Zelená úsporám pracovníka, který na základě zplnomocnění zájemce o montáž některého z alternativních zdrojů energie za něj žádost vyplní, podá, dotaci vyřídí a naše firma následně zařízení také namontuje.
Případným zájemcům o dotaci jsou samozřejmě připraveni pomoci pracovníci ministerstva životního prostředí osobně i mailem. Formuláře pro vyřízení žádosti jsou volně dostupné ke stažení na stránkách ­www.zelenausporam.cz. Co však mohu s určitostí potvrdit, program Zelená úsporám zvýšil zájem veřejnosti o alternativní systémy, což se projevuje i nárůstem zakázek v této oblasti u naší společnosti." Faktický růst zájmu o solární systémy potvrzuje i vedoucí marketingu firmy Junkers, Ing. Martin Pavlata. Ten současné dění na trhu shrnuje: Poptávka po instalaci solárních kolektorů se oproti minulým letům markantně zvýšila. Program Zelená úsporám a naše solární systémy s algoritmem SolarInside mají zcela jistě veškeré předpoklady tento trend v budoucnu ještě posílit. Osobně jsem přesvědčen o tom, že nejlepší energie je ta, kterou můžeme ušetřit a Junkers v tomto směru nabízí skutečně nadčasová řešení."

Všechny solární panely Junkers pro přípravu teplé vody a podporu vytápění v doporučených sklonech a směrování splňují podmínky programu Zelená úsporám a jsou registrované v Seznamu výrobků a technologií pod registračním kódem SVT1487, solární zásobníky pak pod registračními kódy SVT3883/6427/6422/4496.

Ivo Románek


www.junkers.cz