Po splnění všech zákonných povinností a výběru nejvhodnějšího systému, máte v rukou projekt. Záleží na vašich možnostech a schopnostem, zda se jeho realizace chopíte sami nebo ho svěříte firmě. Instalace systému řízeného větrání není až taková věda, jak by se mohlo zdát. Na internetu najdete dostatek zkušeností těch, kteří se do toho pustili před vámi. Dobrým pomocníkem jsou také instruktážní videa na youtube.

Na počátku si vyberte rekuperační jednotku, kterou je vhodné umístit do technické místnosti. Rekuperačních jednotek je na trhu celá řada, volba záleží na vašich konkrétních potřebách a financích. K montáži rozvodů vzduchu budete dále potřebovat potrubí, stropní a stěnové boxy, distribuční boxy a příslušenství.
Potrubím bude do vašeho domu proudit čerstvý venkovní vzduch, stejně tak ale bude odvádět odpadní vlhký vzduch z koupelny, WC a kuchyně. Jeho výběr by měl být pečlivý a nekompromisní. Flexibilní plastové trubky KLIMAFLEX SB jsou cenově dostupné, přitom svou konstrukcí a vlastnostmi zabezpečují dokonalý transport vzduchu s minimálními tlakovými ztrátami. Jejich velkým plusem je, že jsou kompatibilní s většinou jednotek na trhu. Vyrábějí se v průměrech 63, 75 a 90 mm, nejpoužívanějších v bytových domech, ale i v průměrech 160 a 200 mm.


Trubky KLIMAFLEX SB jsou dvoupláštové, vnitřní hladká stěna obsahuje antibakteriální a protiplísňová aditiva. Konce jednotlivých smotků trubek jsou zajištěny krytkami proti vniknutí nečistot. Každý smotek má svůj ochranný obal, ve kterém ho dopravíte až na staveniště. To je zárukou, že do systému zabudujete vždy čisté potrubí. Při přepravě a manipulaci s potrubím oceníte nízkou hmotnost, díky které pro vás bude instalace hračkou. Ke stropu potrubí upínejte pomocí kotvicích pásků, max. vzdálenost při montáži pod stropem je jeden metr. Pozor, při instalaci nesmí dojít k deformaci trubky! Nezapomeňte, že i trubky mají své možnosti, poloměr ohybu se pohybuje podle průměru trubky od 260 do 330 mm.

Výrobce trubek, firma MATEI­CIUC a. s., nabízí širokou škálu příslušenství, jehož základem jsou distribuční boxy z kvalitní pozinkované oceli. Boxy slouží k paprskovému nebo liniovému rozvedení, případně ke svedení trubek za rekuperační jednotkou. Vstupní nebo výstupní vyústek mají konstrukčně řešený tak, aby byl kompatibilní s výstupem většiny rekuperačních jednotek. Součástí každého balení distribučního boxu je kompletní sada dvoubřitého pryžového těsnění pro zajištění vzduchotěsného napojení na potrubí. V nabídce jsou (typově dle místa určení v rozvodu vzduchu) distribuční boxy ploché – přímé a stropní – stěnové, buď rovné, nebo průchozí. Boxy stropní – stěnové jsou určené pro vyústění do prostor, kam má být přiváděn čerstvý vzduch nebo odkud má být odváděn znečištěný vzduch. U některých typů (KLO, KLOZ) je součástí balení i záslepka, která brání znečištění při montáži na stavbě. Boxy typu KL a RT jsou standardně opatřeny vnitřní izolační vrstvou, nově s antibakteriální a antiplísňovou úpravou Ultra-Fresh®, která velmi efektivně působí proti nežádoucím bakteriím, plísním, houbám i řasám. Společně s potrubím tak tvoří dokonale odolný systém. Pokud potřebujete více informací, můžete si vyžádat technické listy včetně tlakových ztrát boxů, výkresy v DWG případně v DXF formátu.


Napojení potrubí na boxy je snadné. Do druhé drážky na konci trubky nasaďte těsnicí kroužek. Spoj můžete pojistit ještě jedním těsnicím kroužkem do čtvrté drážky. Na vnitřní stranu vyústku boxu naneste prstem po obvodu tenkou vrstvu lubrikantu nebo mycího prostředku na nádobí, trubka vám pak půjde lépe zasunout. Vyndejte z trubky záslepku a zasuňte na doraz do boxu. Zamáčknutím dvou pojistek na vyústku boxu zajistěte trubku proti vysunutí. Doporučujeme spoj zafixovat oblepením vzduchotěsnou lepicí páskou.

Všechny boxy mají montážní úchyty, pomocí kterých je snadno upevníte na strop nebo stěnu. Po napojení trubky připevněte stropní nebo stěnový box pomocí vrutů. Distribuční boxy mají také revizní otvor, praktický pro pozdější přístup. Ušetří vám práci a usnadní čištění potrubí. Zaregulování potrubní sítě se dělá zpravidla na vyústcích, můžete použít pěnové regulátory průtoku vzduchu, které současně slouží k útlumu hluku. Pro vyústění do interiéru se používají různé mřížky, plastové ventily nebo designové skleněné ventily, se snadnou a rychlou regulací průtoku vzduchu. Celý sortiment příslušenství flexibilního potrubí KLIMAFLEX SB najdete na stránkách výrobce mat-plasty.cz.

Výměny oken i izolace fasád mají vliv na zvýšenou kondenzaci par v domech, vznik plísní a špatnou kvalitu vnitřního vzduchu hlavně v zimním období. Řízené větrání s rekuperací tepla je jediný systém, který může zajistit nepřetržité větrání bez tepelných ztrát.

MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: +420 556 312 411
e-mail: marketing@mateiciuc.cz
www.mat-plasty.cz