O zkušenosti po roce jeho používání na silniční síti v České republice jsme se podělili s obchodním ředitelem společnosti GS PLUS s.r.o., panem Ing. Jiřím Medkem.

Pane řediteli, jak by se dal charakterizovat první rok po uvedení nového výrobku na trh?

Jsem přesvědčen o tom, že použití nového typu - pružného ocelového směrového sloupku GS-SF má doposud více pozitivních ohlasů než opačných. Sloupky se velmi osvědčily svým stabilním usazením do zpevněných krajnic, což se pozitivně projevilo především při provádění zimní údržby vozovek. Sloupky GS-SF zůstaly neporušené, ve svislé poloze a to i v místech s velmi extrémními povětrnostními podmínkami a v místech s intenzivním odklízením sněhu během zimy. Také, jako výhodná, se projevila velmi jednoduchá montáž nebo výměna směrových sloupků GS-SF, která může podstatně snížit náklady na údržbu směrových sloupků v budoucnu. Současní odběratelé na náš průzkum spokojenosti s výrobkem reagují velmi kladně.

Prostřednictvím různých neveřejných informačních zdrojů jsme se dověděli, že se vyskytl nějaký problém s kvalitou vašeho výrobku?

Ano, máte pravdu, v určité výrobní dávce z období zahájení výroby se vyskytla závada na adhezi mezi povrchovou úpravou a podkladem. Došlo k vážné chybě při technologii nanášení práškové barvy a tím nebylo zachováno potřebné pružné spojení povlaku nátěrové hmoty s ocelovým žárově zinkovaným listem. Barva potom při opakovaném pružení sloupků praskala a začala se loupat. Tuto závadu jsme v systému řízení jakosti výroby identifikovali a okamžitě jsme sjednali nápravu v technologickém postupu výroby. Všechny odběratele, kteří odebrali směrové sloupky ze zmíněné výrobní dávky, jsme na tento problém upozornili a vyzvali je k uplatnění reklamace. Směrové sloupky vykazující tuto závadu jsou postupně vyměňovány na základě reklamačních řízení, výhradně na náklady naší společnosti.

Ovlivnila rozšiřovaná zpráva o této závadě na vašem výrobku nějak podstatně jeho další působení na scéně?

Pružný ocelový směrový sloupek GS-SF si jistě svoje postavení na scéně dobude sám, bez jakékoliv pompézní reklamy či antireklamy. Jeho výhody jsou nesporné a jistě se v dlouhodobém porovnání projeví. Důležité pro všechny současné i potencionální nové odběratele je, že na pružný ocelový směrový sloupek GS-SF poskytuje společnost GS PLUS s.r.o. záruku v délce trvání minimálně 36 měsíců. Tato prodloužená záruka se vztahuje na všechny vady povrchové úpravy či odrazek a na skutečně flexibilní použitelnost výrobku jako směrového sloupku v souladu s normou ČSN EN 12899-3. Předpokládáme, že velmi vysoké procento výrobků bude použitelných i po tomto tříletém záručním období, a že směrové sloupky GS-SF budou sloužit svému účelu ještě mnohem a mnohem delší dobu.

Řešili jste v průběhu prvního roku používání směrového sloupku GS-SF také nějaké inovační prvky?

Během instalací v prvním roce se prokázalo, že krajnice pozemních komunikací v České republice jsou z velké části velmi měkké, někdy se jeví téměř jako nezpevněné. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro inovaci směrového sloupku pro tento typ krajnic. Směrový sloupek jsme nazvali GS-SF SOFT. U směrových sloupků GS-SF SOFT jsme prodloužili část pro zakotvení do terénu o 200 mm a zvýšili jsme počet retenčních trnů. Tím bylo dosaženo podstatně pevnější zakotvení směrových sloupků do měkkých krajnic.
Takže, dá se říci, vše je neustále v pohybu a pružný ocelový směrový sloupek GS-SF pokračuje dál v účinkování, našel si své příznivce z řad investorů, stavebních firem a správců komunikací a stává se postupně nedílnou moderní, ekologicky šetrnou součástí vybavení pozemních komunikací v České republice.

Děkujeme za rozhovor


GS PLUS s.r.o.
Bohunická cesta 358/5, 664 48 Moravany
tel.: 547 244 374, fax: 547 244 378
e-mail: info@gsplus.cz, www.gsplus.cz