Jelikož se stále častěji ocitáme v situacích, kdy jezdíme po parkovišti a snažíme se nalézt volné parkovací místo, začínají své místo na trhu získávat navigační systémy pro vyhledávání volných parkovacích míst.

Firma GREEN Center, s. r. o. vyvinula navigační systém GPP PGS jako modul k parkovacímu systému GPP Variant. Obsazenost parkovacího místa je rozeznávána detekčním zařízením pracujícím na principu ultrazvuku a světelná signalizace označuje stav parkovacího místa. Nad každým parkovacím místem se nachází ultrazvukové čidlo a tříbarevné světlo s LED diodami – červená signalizuje obsazenost místa, zelená volné místo k zaparkování a modrá označuje místo rezervované (např. pro invalidy, matky s kočárky nebo parkování pro abonenty). Světelné naváděcí tabule informují uživatele o vjezdech do parkovacích zón a stavu parkovacích míst. Značky na navigačních displejích zobrazují číslo počtu parkovacích míst v zóně, piktogram kočárku nebo invalidního vozíku označuje, zda je v zóně takové místo vyhrazeno a šipky nebo křížky označují průjezd zónou. GPP PGS nabízí možnost vzdálené správy z PC na dispečinku s více variantami konfigurací naváděcího systému. Varianta „Místní“ umožňuje indikaci obsazenosti jednotlivého místa, zóny nebo patra včetně sledování obsazenosti na PC v dispečinku parkoviště a vzdáleného řízení provozu parkoviště. Varianta „Zónová“ slouží pro sledování obsazenosti jednotlivých zón parkoviště a vzdálenou správu, s možností místní indikace obsazenosti jednotlivých míst parkoviště. Varianta „Autonomní“ signalizuje stav obsazenosti parkovacího místa bez další systémové komunikace.

Provozovatelům a správcům parkovišť poskytuje GPP PGS v kombinaci s parkovacím systémem reporty a statistiky obsazenosti jednotlivých konkrétních míst nebo zón, což umožňuje na základě těchto výstupů řídit obsazování parkoviště a v různých časových úsecích systematizovat obsazování parkoviště v závislosti na denní době a vytíženosti zón parkoviště.

Novinkou je navigace pro menší parkoviště v kancelářských centrech a firemních garážích, kde se stále zvyšuje tlak na volné parkovací místo. Systém tak může sloužit zvláště v menších provozech k plánovanému rezervování parkovacích míst pro více kategorií parkujících. Systém umožňuje osobám s oprávněním rezervovat parkovací místo přes webové rozhraní na firemním portálu např. pro externí pracovníky, pro VIP, rezervace v určeném časovém úseku  pro krátkodobé nebo dlouhodobé návštěvy, lze využít i vyhledání a rezervace odpovídajícího parkovacího místa pro různou velikost vozidla.

Navigace nejen optimalizuje čas na zaparkování, ale také omezuje množství spalin v ovzduší garáží díky snížení zbytečného pojíždění po parkovišti při vyhledávání místa, čímž přispívá k pohodlnějšímu užívání parkoviště.