Navštívili jsme proto ředitele této společnosti, Ing. Jiřího Zeleného, a požádali ho o rozhovor, ve kterém hodnotí uplynulých
20 let činnosti společnosti GREEN Center a hovoří i o jejích dalších plánech do budoucna.

Pane řediteli, povězte nám, prosím, něco o začátcích společnosti GREEN Center.

GREEN Center s. r. o. vznikla v roce 1992 původně jako čistě obchodní společnost. Její hlavní náplní byl prodej pokladních systémů do obchodů a parkovací systémy. V oblasti parkovacích systémů jsme se zpočátku zaměřili na dovoz německých systémů Scheidt&Bachmann, což byl v té době nejvýznamnější evropský výrobce. Po několika letech instalací, kdy jsme jimi osazovali především významné hotely v Praze, jsme ale poznali, že tento systém byl na naše tehdejší poměry příliš drahou záležitostí. Začali jsme se proto orientovat i na jiné, levnější výrobce, ale u nich jsme bohužel nebyli dostatečně spokojeni s kvalitou. Proto jsme kolem roku 1995 začali vyvíjet vlastní výrobky, ať již se jednalo o hardware či software a svůj první parkovací systém jsme na český trh dodali v roce 1997. Nebyl pochopitelně bez chyb a měl určité dětské nemoci, ale v zásadě fungoval. Základ naší další činnosti byl položen. Dodávky pokladních systémů jsme pak již opustili a začali se 100% věnovat vývoji a výrobě parkovacích systémů. Je třeba podotknout, že v té době byly u nás parkovací systémy absolutní novinkou a byli jsme jednou ze dvou firem, která parkovací systémy v ČR nabízela. Prvním našim parkovacím systém byl systém COMPACT, který je sice stále ještě v naší nabídce, ale je postupně nahrazován systémem VARIANT nebo v poslední době levnější mutací, systémem ECONOMY. Na přelomu tisíciletí pak nazrála doba k tomu, abychom naše systémy začali vyvážet i do zahraničí. K dnešnímu dni máme své instalace v asi 25 zemích celého světa, počínaje Evropou přes střední Ameriku, Spojené arabské emiráty nebo třeba Filipíny, Mexiko ad.

Kde všude se tedy můžeme s vašimi parkovacími systémy setkat?

Našimi největšími zákazníky jsou především obchodní centra, nemocnice, hotely, velké bytové domy, ale i běžné podniky. Z těch nejzajímavějších instalací v oblasti obchodních center bych rád jmenoval alespoň OC Nový Smíchov a Palladium v Praze, OC Forum v Liberci nebo OC Nová Karolina v Ostravě.

V září 2011 byl uveden do provozu parkovací dům OC Černý most budova D o kapacitě téměř 900 parkovacích míst, kde byl poprvé použit také systém indikace obsazenosti parkovacího místa pomocí 3 LED - zelená (volno), červená (obsazeno), modrá (rezervace). Inteligentní systém vyhodnocuje obsazenost jednotlivých parkovacích míst a zón a pomocí interaktivních displejů naviguje vozidla na nejbližší volná parkovací místa. Nyní bychom měli podobným systémem osadit i budovu A OC Černý most, kde vznikne největší obchodní středisko s největším parkovacím systémem v České republice, jehož kapacita bude 2300 vozidel. Celkový rozsah této zakázky je 20 miliónu korun jen v parkovacích systémech. Velice zajímavé instalace máme ale i v nemocnicích. První takovou instalaci jsme realizovali pro největší nemocnici v České republice a zřejmě i ve střední Evropě, pro Fakultní nemocnici v Praze - Motole, kde náš systém funguje již 10 let. Osazeno je tam 5 samostatných systémů, které jsou sdruženy do jednoho celku. Denně tam projíždí až 4000 vozidel. Kromě této největší nemocnice jsme naše zařízení instalovali také třeba v Thomayerově nemocnici v Praze, ve Fakultní nemocnici v Olomouci nebo Nemocnici v Českých Budějovicích. Je to významný segment naší činnosti a jsme v jednání i s dalšími nemocnicemi, které mají o naše systémy zájem. Další kategorií našich zákazníků jsou hotely. Zde bych jmenoval alespoň pár nejznámější hotelů jako Corinthia Towers, Hilton a další. Velice zajímavou referencí jsou také naše instalace na Letišti Praha, kde sice nemáme osazeno hlavní parkoviště, ale zato téměř všechna okolní. Naše systémy najdete i na letišti v Poznani v Polsku nebo na letišti Toluca v Mexico City. Pro běžné podniky po celé naší republice jsme dodali asi 500 parkovacích systémů a asi 2000 závor s přístupem na jednoduchou čipovou kartu nebo na ovládání obsluhou tlačítkem. Zájem je i o naše přístupové systémy do obytných budov AGI 800 na čipovou kartu, které jsou velice propracované a sofistikované. Umožňují realizaci i opravdu velkých bytových komplexů, kde vzdálená správa může probíhat přes internet nebo pomocí SMS. Naší největší realizací v tomto směru je bytový komplex o 28 vchodech, který pracuje bez jediného problému 2 roky.

Váš záběr se zdá být obrovský. S jakým počtem zaměstnanců svou činnost zvládáte a jaké je členění vaší společnosti?

V současné době má naše společnost 40 stálých zaměstnanců ve třech hlavních odděleních plus několik externistů. Základem je vlastní vývojové oddělení, kde pracuje zhruba 10 techniků a programátorů. Jedná se o techniky mechanické konstrukce, o programátory software pro klasické počítače a o programátory mikropočítačů. Dalším oddělením je pochopitelně obchod a realizace, kde pracuje zhruba 15 lidí a stejný počet lidí pracuje i ve výrobě. Centrála je zde v Praze, výroba probíhá ve Dvoře Králové nad Labem a vývojové oddělení je kousek za Prahou, ve Zdibech.

Jak se vyvíjí obraty vaší společnosti a jak jste s nimi spokojen?

Já, jako ředitel společnosti, bych pochopitelně s vývojem obratů neměl být spokojen nikdy J. Paradoxně lze říct, že první krize v roce 2008 u nás znamenala největší obrat, jakého jsme kdy dosáhli, což bylo přes 80 miliónů korun. Nárůst obratů ale začal již po roce 2000 a rokem 2008 pouze vyvrcholil. Pak došlo k mírnému poklesu, což ale bylo dáno výjimečností roku 2008, a teď již opět plynule navazujeme na růsty z let předchozích. V letošním roce očekáváme obrat přes 70 miliónů korun, a to je suma, se kterou bychom určitě byli spokojeni.

V čem vidíte příčiny toho, že se vás současná krize vůbec nedotýká?

Nemůžu říct, že by se nás krize nedotýkala vůbec. To by bylo jistě přehnané. To, že se nás ale dotýká pouze okrajově si vysvětluji tím, že právě v dnešní době se každý snaží ušetřit a využít k tomu i zpoplatnění parkování. Tento trend nastal až v posledních čtyřech letech, kdy obchodní centra začala o této strategii vůbec uvažovat. Dříve byla tato myšlenka pro obchodníky prakticky nemyslitelné, protože se báli, že u nich nikdo nakupovat nebude. Pokud se ovšem jedná o obchodní centra ve městské zástavbě, tak zde našich služeb využívají už i relativně menší supermarkety jako Kaufland, LIDL apod. Tito obchodníci totiž brzy zjistili, že draze vybudovali parkoviště, na kterém parkují lidé z okolí a pro jejich zákazníky pak místo nezbývá. Naše systémy dokáží účtovat až od druhé, třetí nebo čtvrté hodiny parkování a máme i další slevové možnosti, takže skuteční zákazníci nakonec stejně parkují zdarma. Tato parkoviště již ale neslouží jako pouhá odkladiště aut na neurčitou dobu. Instalace parkovacího systému má velice rychlou návratnost a známe případy, kdy byla zaplacena již za půl roku provozu. Oproti výběru klasickým způsobem do peněženky, kde dochází k obrovským a nekontrolovatelným únikům, tomu tak u parkovišť s parkovacími systémy není, což je pro obchodníky jistě dobrá zpráva.

Kolik procent obratu připadá na Českou republiku a kolik na zahraničí?

Většina obratu, což je asi 80 %, připadá stále na realizace v České republice a zatím pouhých 20 % připadá na zahraničí. Naší hlavní snahou do budoucna je pochopitelně zahraniční obchod co nejvíce rozvíjet. Je potřeba si uvědomit, že stejně jako v mnoha jiných oborech, je český trh poměrně malý a jednou se nasytí. Jsme na to připraveni a během příštích dvou let bychom chtěli procento zahraničního obchodu minimálně zdvojnásobit.

Jakým způsobem získáváte své zahraniční partnery a jak funguje spolupráce s nimi, pokud se jedná o tak vzdálenou zemi jako třeba Filipíny?

Tyto trhy získáváme především prostřednictvím zahraničního obchodníka. Pravidelně se účastníme největší světové výstavy v našem oboru INTER­TRAFFIC v Amsterdamu, která se koná každé 2 roky. Letos jsme na ní vystavovali již pošesté. Zahraniční obchodník vyhledává vhodné partnery v jednotlivých zemích. Naší prioritou je ale zájem o dlouhodobou spolupráci. O jednotlivé instalace v cizích zemích zájem nemáme, protože naše zařízení potřebují určité servisní zázemí. Po uzavření smlouvy vyexpedujeme zboží, náš partner je instruován, jak s ním naložit a jeho úkolem je provést hrubou montáž. Poté tam odcestuje náš technik, který vše uvede do provozu a provede i školení obsluhy. Pro tyto zahraniční partnery pak pořádáme pravidelná školení, která probíhají 2x ročně tady u nás v České republice. Čas od času ale také náš technik zajíždí do jednotlivých zemí, kde objede instalace, napraví některé nedostatky a provede nezbytný servis. Lze říct, že ani instalace ve vzdálených zemích nám nezpůsobují žádné zvláštní problémy.

Určitě máte i některé další novinky ve své nabídce…

Samozřejmě je stále něco nového ve vývoji. V současné době pracujeme na 4. verzi systému ­VARIANT, u kterého bychom během půl roku měli přejít na zcela nové řídící jednotky založené na principu průmyslových PC. Doposud jsme si tyto řídící jednotky vyráběli sami s vlastním komunikačním protokolem. Nově by řídící jednotky měly komunikovat po klasickém ethernetu, čili TCP/IP. Očekáváme od toho další zvýšení spolehlivosti komunikace, zrychlení přenosu dat a bude možné také plně rozvinout technologie snímání vozidel, čtení poznávacích značek atd. Náš první systém COMPACT, který funguje již od poloviny devadesátých let, budeme postupně vypouštět a nahrazovat jej systémem ­ECONOMY. ECONOMY byl vyvinut s ohledem na cenovou politiku našich konkurentů. Jedná se o určitý off-line systém, který nepotřebuje prokabelování. Jeho funkce jsou trochu omezenější než je tomu u VARIANTU, plně to ale vyvažuje jeho příznivá cena, kde se dostáváme na úroveň naší levnější konkurence. Přece jen ale nabízíme u tohoto systému určitou přidanou hodnotu, kterou je tradice 20 let naší činnosti a špičkový servis, který ne každá firma nabízí. Další naší novinkou budou v nejbližší době turnikety. Jsou zpracovány z velice kvalitních nerezových materiálů, vypadají výborně a jsou také velice spolehlivé. Hodí se převážně do kancelářských budov a všude tam, kde je potřeba kontrolovat či omezit průchod osob.

V čem spočívá největší výhoda společnosti GREEN Center?

Asi v tom, že se vývojem těchto systémů zabýváme aktivně již 15 let, a máme tak oproti ostatním společnostem přece jen určitou konkurenční výhodu. Naší obrovskou výhodou je i to, že nejsme moloch, kde jakákoliv změna zakázkové aplikace musí projít kolečkem schvalování vedení, což stojí čas i peníze. Jsme schopni reagovat na požadavky zákazníků daleko pružněji a udělat mu, za stále ještě přijatelnou cenu, zákaznickou úpravu přímo na míru. Velkou výhodou je i přímý kontakt vývoje a výroby se zákazníkem. Tyto služby zákazníkům chceme i do budoucna zachovat na nadstandardní úrovni, aby našeho firemního sloganu „green line for parking“ neboli „zelená pro Vaše parkoviště“ využívalo co nejvíce zákazníků.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Ing. Miroslav Bindač

Green Center s.r.o.
Zenklova 39, 180 00  Praha 8
tel.: 266 090 090
email: green@green.cz, www.green.cz