V České republice je Viega zastoupena od r. 2003 dceřinou společností Viega s. r. o. V druhé polovině roku 2016 se společnost přestěhovala do nových reprezentativních prostor v Ostravě, které mimo jiné poskytnou lepší služby zákazníkům. Při této příležtosti jsme požádali o rozhovor jejího jednatele, pana Stanislava Šeligu.

Jaké jsou hlavní produktové skupiny, které Viega dodává na český trh a jak funguje prodej?

Viega má ve svém výrobním programu více jak 20 000 výrobků. Na našem trhu je známa především jako výrobce systémové techniky v rozvodech pitné vody, topení a plynu. Svou lisovací technologií, ve které je zakomponovaná patentovaná ochrana proti nezalisovanému spoji SC – Contur, si vydobyla světové prvenství. Viega je rovněž známá jako výrobce zápachových uzávěrů do van, sprchových vaniček, umyvadel, dřezů, koupelnových odtoků a celé řady podlahových vpustí. Svou pozici si vydobyla i v závěsné technice pro keramické záchody, umyvadla, bidety a celou řadu dalších zařizovacích předmětů. Prodej probíhá klasickou cestou: výrobce – velkoobchod – zákazník.

V lednu otevíráte nové reprezentativní prostory v Ostravě. Jaké důvody vás k tomuto kroku vedou a co konkrétně nabídnou prostory vašim zákazníkům?

Firma Viega si je vědoma, že je důležitá komunikace nejen se stálými partnery, ale také s novými potencionálními zákazníky. Ty je dneska velice složité získat, protože trh je v podstatě již rozdělen. Nový zákazník by měl být informován o možnostech, jakou cestu ke spolupráci nabízí Viega nejenom z hlediska širokého sortimentu produktů, ale i jakou podporu v servisu, a hlavně úrovni znalostí v oboru, je mu schopna poskytnout.
Nejlepší cestou je osobní kontakt, a proto Viega vybudovala v Ostravě nejenom reprezentativní zázemí pro své spolupracovníky, ale i školící centrum, kde budou pořádány odborné kurzy a prezentace celého sortimentu Viega. Školicí centrum je rozděleno na přednášecí místnost a showroom.

Jak je vybavena školicí místnost a „showroom pro praktické ukázky“?

Školicí místnost je vybavena audiovizuální technikou. Její kapacita je dostačující pro 20 posluchačů. Ergonomicky je uspořádána tak, aby každý posluchač měl dobrý a nerušený výhled na promítací plátno. Show­room je vybaven nejenom jako expoziční prostor, ale zároveň obsahuje předváděcí dílenský stůl, na kterém budou prováděny praktické ukázky a zkoušky, které jsou nezbytnou podmínkou pro vydání osvědčení, které opravňuje absolventa školení provádět montáž výrobků Viega, např. plynových a jiných zařízení pomocí lisovací techniky.

Kdy plánujete nejbližší školení pro zákazníky a jak budou probíhat?

První školení je plánováno na konec ledna 2017 a pak budou následovat v pravidelných intervalech každý týden. Přesné termíny budou vypsány na našich webových stránkách www.viega.cz. Součástí školení bude rovněž doprovodný program, který bude podle typu uchazečů o školení přizpůsoben dle nabídky, kterou budeme mít v daném ročním období k dispozici. Školení budou z tohoto důvodu plánovaná jako dvoudenní. Myslíme si, že se naši zákazníci mají na co těšit.

Jaké jsou vaše plány pro nejbližší období?

Našim cílem je spokojený zákazník. Máme k tomu dobré předpoklady – vyvážený tým kolegů, kvalitní produkty, dodávky „just in time“... Snažíme se nabízet pokud možno dnes velmi žádaný service, ale pořád zde máme rezervy, a proto je co zlepšovat. Naším cílem je rovněž zvyšovat na trhu povědomí o značce Viega.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Viega s. r. o.
Hrušovská 2969/13
702 00 Slezská Ostrava
tel.: 595 054 933
e-mail: info@viega.cz
www.viega.cz