Původní řadiče budou nahrazeny nejmodernějšími typy, které umožňují vzdálené připojení přenosu dat a načtení historie řadiče nebo posílání stavových zpráv přes SMS. To umožní sledování dopravních statistik či výrazně usnadní a urychlí servisní práce v případě poruchy. Modernizace se týká i dvou křižovatek a přechodu pro chodce vedoucích přes protipovodňovou vanu.

V rámci projektu dodáváme jeho technologickou část, konkrétně řídicí jednotky světelné signalizace - řadiče. Ty po naprogramování, testování a nainstalování přímo na křižovatce oživujeme a zajišťujeme jejich přechod na stálý provoz,“ říká Jan Panáček, provozní náměstek Divize automatizace silniční techniky společnosti AŽD. Řadiče jsou nově vybaveny i napájením kamer videodetekce dopravního proudu, prvky systému preference Integrovaných záchranných složek (IZS), připojením do dohledového centra či možností časového nastavení zvukové signalizace pro nevidomé.

Je to akce důležitá pro bezpečnost dopravy ve městě, kterou nebylo možné dál odkládat. Moderní zařízení nám navíc poskytuje další možnosti k řízení dopravy v rámci zlepšení její plynulosti,“ uvedl primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

Zajímavostí je modernizace světelného signalizačního zařízení na křižovatkách Pražská - Přístavní a Přístavní - Hrnčířská a na přechodu pro chodce přes Přístavní ulici, vedoucí přes protipovodňovou vanu. Zde jsou nové řadiče propojené se stávajícím systémem řízení proměnného dopravního značení protipovodňové vany. Tento systém je automaticky ovládán hladinovým radarem umístěným v čerpací stanici dešťových a povodňových vod, který neustále sleduje výšku hladiny řeky Labe. Stav proměnného dopravního značení je zobrazován na pracovišti Městské policie Ústí nad Labem, odkud je také možné toto dopravní značení vzdáleně ovládat. Světelné signalizační zařízení na uvedených křižovatkách tak automaticky reaguje na případné zatopení protipovodňové vany vodou.

 

Správu všech zařízení světelné signalizace na křižovatkách a přechodech v Ústí nad Labem zajišťuje společnost NTD group, která je i vedoucím společníkem tohoto projektu. Zajišťuje zde montáž nových řadičů a návěstidel světelného signalizačního zařízení s LED zdrojem.

V letošním roce projde modernizací větší část naplánovaných křižovatek. Křižovatky Malá Hradební - U Trati, Žižkova - Makro, Havířská - Spojovací či přechod na ulici Bílinská čeká jejich modernizace v příštím roce.

Seznam zmodernizovaných křižovatek a přechodů pro chodce:

Předmostí – Důlce
Přístavní – Hrnčířská
Přístavní – Drážďanská
Přechod pro chodce u nádraží
Panská – Revoluční
Panská – Brněnská
Špitálské náměstí
Sociální péče – Mezní
Masarykova – Štefánikova
Masarykova – Sadová
Havířská – K zahrádkám
Fibichova
Přechod pro chodce u Zimního Stadionu
Přechod pro chodce protipovodňová vana – Přístavní ulice

Název zakázky:          Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem
Zadavatel:                  Statutární město Ústí nad Labem
Zhotovitel:                   Společnost „Správa SSZ Ústí nad Labem 2018_28“, NTD group a.s., AŽD Praha s.r.o.
Období zakázky:        2018/06 - 2028/05
Termín modernizace: 2018/11 - 2020/06