Předmětem dodávky jsou čtyři přejezdové zabezpečovací systémy typu PZZ-GTS z produkce AŽD včetně pohonu závor, LED výstražníků pro silniční i pěší přechody, počítačů náprav, dohledových kamer a integrace do staničního a traťového zabezpečovacího zařízení. Integrace nebude složitá, protože trať Kaunas – Kybartai je zabezpečena zařízením společnosti AŽD, které bude centrálně všechny přejezdy ovládat. Doba realizace včetně projektování je 12 měsíců. AŽD na projektu spolupracuje s místní společností UAB FIMA.

Tento projekt byl iniciován vážnou mimořádnou událostí, která se nedávno odehrála v Litvě na jednom z železničních přejezdů zahraničního výrobce, přičemž byly odhaleny významné bezpečnostní nedostatky existujících přejezdových zabezpečovacích zařízení v Litvě. Podpisem této smlouvy byla potvrzena nejvyšší technická úroveň technologií AŽD a zájem nového vedení Litevských železnic o další spolupráci. Tato zakázka nám ještě více otevírá dveře na litevský trh,“ říká generální ředitel společnosti AŽD Zdeněk Chrdle.

Součástí vyhodnocování nabídky AŽD byla také tzv. „National Security“, kdy bylo nutné prokázat, že vlastnická struktura AŽD neobsahuje žádné majetkové vazby na Rusko, Bělorusko nebo Čínu a že se jedná o čistě český produkt vyrobený v České republice.

V Litvě se nyní intenzivně připravují projekty související s koridorem Rail Baltica, což je velká výzva pro všechny firmy v oboru železničního průmyslu. Společnost AŽD rozhodně nebude v tomto procesu stát stranou a již nyní se intenzivně připravuje na očekávané veřejné soutěže.