Zjednodušení řízení a zefektivnění komunikace mezi mateřskou společností a více než dvaceti dceřinými společnostmi jsou hlavními důvody již zahájeného procesu změny organizační struktury skupiny AŽD. Po kompletním dokončení v roce 2025 očekávají majitelé této české společnosti zajištění pokračování úspěšného rozvoje a prosperity celé skupiny, její další expanzi a také vyšší stabilitu a flexibilitu.

AŽD je od privatizace v roce 1993 v rukou českých vlastníků a informace o prodeji společnosti nebo jejích částí se ukázaly jako liché. Rozšíření působnosti na domácím trhu a expanze do okolních zemí, zejména na Slovensko, do Maďarska a Polska, ale také do Bulharska, Chorvatska a mnohých dalších posunula společnost na evropskou úroveň.

Firma také vlastní dvě testovací tratě, které jsou začleněny do železniční infrastruktury České republiky. Zatímco na Švestkové dráze byl v rámci linky U10 (Litoměřice horní nádraží – Lovosice – Most) plně obnoven pravidelný provoz s cestujícími, na Kopidlnce (Kopidlno – Dolní Bousov) se připravují podmínky pro provoz autonomních vlaků a Kompetenčního centra AŽD na podporu českého vysokého školství.

Rozšíření podnikání společnosti a s tím spojené změny organizační struktury skupiny AŽD se ukazují jako nutné a logické. Změny rozhodně neděláme proto, abychom firmu prodávali, ale právě naopak. V budoucnu chceme být ještě více konkurenceschopní, a to nejenom v národním měřítku, čemuž musí odpovídat i mechanismy řízení skupiny AŽD. Jsme přesvědčení, že po dokončení změny organizační struktury bude skupina AŽD stabilní českou společností, která bude v naší zemi nejenom řádně odvádět daně, ale zisky společnosti budeme reinvestovat do výzkumu a vývoje, do spolupráce s vysokými a středními školami a do technologických projektů,“ říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.