Jedná se o aktivaci dalších stanic v rámci první dodávky zabezpečovacích technologií pro polského správce infrastruktury PKP PLK „Projekt a stavba zařízení pro řízení provozu a signalizace a zařízení železniční telekomunikační sítě na úseku Poznań Główny - Wronki (LCS Poznań Główny III)“.

V rámci této významné zakázky společnost AŽD instalovala na 50 km tratě další produkty, jako jsou návěstidla typu AŽD 70-PL a elektromotorické přestavníky typu EP 600 sloužící k přestavování výhybek. Všechny prvky zajišťující bezpečnost provozované železniční dopravní cesty získaly schválení (Świadectwa) od místního drážního úřadu UTK.

Šlo opět o noční akci, protože správce infrastruktury standardně požaduje, aby byla zajištěna kontinuita provozu na železnici v době přechodu ze starého zabezpečovacího zařízení na zařízení nové,“ vysvětluje generální ředitel společnosti AŽD Zdeněk Chrdle.

Společnost AŽD aktivovala v Polsku další staniční zabezpečovací zařízení


Zbývající stanice Wronki a centrum dálkového řízení provozu celého úseku, které je navrženo v Poznani, budou v závislosti na postupu prací stavebních firem, provádějících paralelně práce na infrastruktuře v rámci samostatných zakázek, aktivovány v průběhu následujícího roku 2021.

Zabezpečení tratě z Poznaně do Štětína je pro naši společnost strategickou zakázkou. Jde totiž o první instalaci českých technologií v rámci polské infrastruktury, na níž chceme ukázat, že umíme vyvíjet, vyrábět a instalovat vysoce kvalitní produkty, které snesou srovnání se zahraniční konkurencí. Společnost AŽD je připravena bojovat o další zakázky na polském trhu, který považujeme za perspektivní,“ uzavírá Zdeněk Chrdle.