V Praze Vinohradech, byla v letošním roce dokončena náročná rekonstrukce bytového domu, v rámci které byla pro regulaci vytápění a přípravu TV v každém bytě osazena bytová stanice LOGOaktiv 44/20 kW. Bytové stanice LOGOaktiv jsou vybaveny regulátorem Climatix 600, s připojením do koncetrátoru SCADA. Do koncetrátoru se přenáší všechny důležité informace o provozu stanice. Tyto informace se zpracovávají a převádí do uživatelsky příjemného prostředí pro mobilní telefony nebo počítač. Uživatel bytu tak může v jakémkoliv okamžiku nejen získat informaci o tom jaká je teplota v bytě a jak je nastaveno vytápění ale zejména tento stav aktivně ovlivňovat.

Pro mobilní telefony vybavené systémem Android si uživatel bytu instaluje do svého mobilního telefonu aplikaci LOGOaktiv. Po jejím spuštění se mu na displeji zobrazí informace o aktuální teplotě v bytě, režimu vytápění, cirkulace TV. Všechny hodnoty může jednoduše upravit nebo stanici celou přepnout do klidového stavu, kdy bude pouze udržovat nastavenou minimální teplotu (pro byty 16 °C)

Displej mobilního telefonu.
Bytovou stanici je rovněž možné řídit přes počítač, kde kromě všech údajů, které má uživatel k dispozici na mobilním telefonu, může na počítači nastavovat časové režimy automatické regulace nebo vidět podrobné údaje o spotřebě.

V servisním modulu pak může správce objektu nebo servisní organizace vidět všechna chybová hlášení a data potřebná pro rychlý a přesný servis bytové stanice.

Pro zájemce z řad odborné veřejnosti společnost MEIBES otevřela na celý listopad vzorový byt, který najdete v Praze 2 v ulici Na Kozačce 10, kde je možné si celý systém prohlédnout a vyzkoušet. Návštěvu je třeba si předem domluvit na v sekretariátu společnosti MEIBES, tel. 284 001 081 nebo emailem info@meibes.cz

Zveme návštěvníky našeho stánku na veletrhu Aqua-therm 2012 k návštěvě vzorové bytové jednotky, kde je aplikován pilotní projekt.