Specifikace výrobku:
Oběžné kolo Cpro je vyrobeno z velmi pevné umělé hmoty s vysokou odolností proti působení chemických vlivů. Geometrie kola zajišťuje nízkou hlučnost a vysokou účinnost. Cpro se vyrábí z jednoho kusu jako odlitek vstřikováním do formy. Jedná se o revoluční výrobek pro aplikace v oblasti vzduchotechniky. Vývoj nového kola Cpro navázal na velmi úspěšné ocelové kolo C.

Nové kolo Cpro (spodní obr.) se vyznačuje především:
- Vysokou povolenou max. obvodovou rychlostí 70 m/s. Konkurenční výrobky vyrobené z oceli mají obvykle povolenou max. obvodovou rychlost do 60 m/s.
- Svými excelentními akustickými vlastnostmi. Je až o 3 dB méně hlučné než ocelové kolo C.
- Vysokou chemickou odolností při zachování stálosti.
- Výrazně nižší hmotností při extrémní pevnosti.

Nový kompozit umělé hmoty má označení ZAmid. Tento materiál je stabilní v teplotním rozsahu od - 20 °C do + 80 °C a tento teplotní rozsah je zároveň i povolený teplotní rozsah volně oběžných kol Cpro. Materiál je ohleduplný k životnímu prostředí. Po skončení životnosti se kolo rozdrtí a může se použít pro výrobu stejného výrobku. Nevzniká žádný odpad, jedná se o 100% recyklovatelný materiál.

Využití kol Cpro:
Volně oběžná kola Cpro jsou vhodná především pro použití do všech typů klimatizačních jednotek, včetně aplikací do čistých prostor. Dosud známé kritické kontamináty nebyly na této umělé hmotě detekovány, což je jejich další výhoda oproti kolům z jiné umělé hmoty. Pro dezinfekci mohou být používány ve zředěné formě veškeré typy dezinfekčních prostředků. Kolo Cpro je též vhodné pro bazénové jednotky pro odsávání vzduchu s obsahem chlóru a vysokou vlhkostí. Při 100% vlhkosti vzduchu nemá kolo Cpro žádné omezení obvodové rychlosti. Materiál je též odolný proti peroxidům a kyselinám.

Volně oběžná kola Cpro se sériově vyrábějí ve velikostech o průměru 250, 280, 310, 350, 400, 450, 500, 560 a 630 mm. Ziehl-Abegg dává svým zákazníkům k dispozici nový výpočtový program Fanselect. Tento program umožňuje návrh nejen volně oběžných kol, ale i axiálních ventilátorů. Po registraci na www.fanselect.info
můžete program Fanselect využívat on-line. Vyzkoušejte si práci s tímto programem, věříme že brzy oceníte výhody tohoto programu, který projektantům velmi usnadní práci.

Další informace a katalogy můžete získat na www.ziehl-abegg.cz nebo kontaktujte pracovníky Ziehl-Abegg s.r.o. Brno, kteří Vám na vyžádání rádi předají další technické informace a doporučení pro konkrétní aplikace a montáže.

Ing. Pavel Halabala
jednatel Ziehl-Abegg s.r.o.

Ziehl-Abegg s.r.o.
Škrobárenská 484/8, 617 00 Brno
tel.: 545 421 690, fax: 545 421 699
e-mail: sales@ziehl-abegg.cz, www.ziehl-abegg.cz