Letos mohli příchozí návštěvníci spatřit na stánku společnosti MINIB zbrusu nové zařízení, které doposud firma neměla ve svém produktovém portfoliu, a sice indukční jednotku, která umí topit, chladit i větrat. Z tradiční produkce nás dále zaujal nástěnný konvektor NCA a nový podlahový konvektor HCM 4P-AIR.

Veletržní expozicí naše redaktory provedl vedoucí exportního oddělení Ing. Jan Baudyš, který nám podrobně všechny nové produkty představil. Videoreportáž o novinkách přímo ze stánku společnosti MINIB spolu s komentářem odborníka můžete zhlédnout po přečtení QR kódu za článkem pomocí mobilu či tabletu.

Charakteristika a princip nové indukční jednotky
Indukční jednotky jsou moderní zařízení na bázi voda-vzduch, které umožňují optimálně zajistit změnu stavu vzduchu a jeho distribuci s minimálními energetickými nároky a nízkou hlučností. Indukční jednotka neobsahuje ventilátor, její funkce je zajištěna průtokem primárního vzduchu, který je přiváděn tryskami a vyvolaným ejekčním účinkem je přisáván sekundární vzduch z místnosti.

Indukční jednotky, jinak také zvané aktivní chladicí trámce, jsou napojeny na rozvod externího upraveného vzduchu, primárního vzduchu. Tento centrálně upravovaný čerstvý venkovní vzduch je distribuován vzduchotechnickými rozvody až do indukčních jednotek instalovaných ve stropech. Primární vzduch je dále pod tlakem protlačen tryskami, za kterými je ejekčním účinkem strháván a nasáván sekundární vzduch z místnosti. Toto nasávání sekundárního vzduchu z místnosti probíhá přes tepelný výměník, kde dochází k jeho úpravě pro chlazení či topení. Uvnitř jednotky dojde ke smísení primárního a sekundárního vzduchu, který je následně distribuován do místnosti. Tato „indukce” probíhá uvnitř indukční jednotky.

Chladicí nebo topný výkon na pokrytí tepelných ztrát nebo zisků je tedy zajištěn změnou stavu sekundárního vzduchu za pomoci vodního výměníku a zároveň přívodem centrálně upraveného primárního vzduchu.
Vana, veškeré plechové díly vany a mříže jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Pohledové plochy vany a mříže jsou standardně lakovány v bílé barvě. Jednotku lze dodat i v jiné barevné variantě dle přání koncového uživatele. Trubky pro přívod a odvod vody jsou z mědi. Mříž jednotky je odnímatelná a zajištěna ocelovým lankem proti pádu na zem v případě její demontáže.

Nástěnný konvektor NCA
Nový nástěnný konvektor s označením NCA kombinuje funkcionalitu topení a chlazení. Tento konvektor nasává čelní mřížkou vzduch z místnosti, který dále prochází výměníkem tepla, kde dochází buď k jeho ohřátí či ochlazení a následně je vyfukován skrz horní mřížku zpět do místnosti.

Podlahový konvektor HCM 4P-AIR
Jedná se o nejvýkonnější podlahový konvektor společnosti ­MINIB s dvoukruhovým odděleným systémem pro topný a chladicí okruh s možností přívodu čerstvého vzduchu.

Ing. Jiří Zahradnický

MINIB, a. s.
Střešovická 49, 162 00 Praha 6
tel.: 220 180 780
GSM: 604 767 677
e-mail: office@minib.cz
www.minib.cz