Budovy mají přípojku dálkového tepla v kombinaci se solárními kolektory. Každý byt je pro vytápění a ohřívání teplé vody vybaven vlastní bytovou stanicí, pracující na průtočném principu. Součástí stanice je evidence spotřeby tepla.

Koncepce decentralizovaných bytových stanic LOGOtherm firmy Meibes zjednodušuje vodovodní instalace, zlepšuje hygienu pitné vody a snižuje nároky na údržbu. Ztráty v topných rozvodech lze do značné míry mimo topnou sezónu pokrýt solárním zařízením.

Ve třetí olympijské vesnici v Innsbrucku, vybudované pro 1. zimní olympijské hry mládeže 2012, byla uplatněna koncepce pasivních domů. Komplex „O3“ tvoří 13 obytných kostek s pěti až sedmi podlažími a velkoplošným solárně termickým zařízením na plochých střechách. Ohřívání pitné vody zajišťují decentralizované bytové stanice.

Olympijská vesnice mládeže v Inns­brucku (obr. č. 1) se v době od 13. do 22. ledna 2012 stala největším rakouským hotelem. Mladým sportovcům bylo během 1. zimních olympijských her 2012 k dispozici celkem 444 apartmánů, o které se dělilo vždy tři až šest dívek nebo chlapců. Historicky jedinečné sportovní události, které si však veřejnost příliš nepovšimla, se zúčastnilo 1059 sportovních nadějí ve věku 14 až 18 let ze 70 zemí. Jak zdůraznila společnost Innsbruck-Tirol Olympische Jugendspiele 2012 GmbH ve svém tiskovém sdělení, nové několikapodlažní obytné domy nabídly po dobu trvání her sportovcům a jejich doprovodu to nejlepší možné ubytování.

Obytné kostky v kvalitě pasivního ­domu
Dnes již olympijská vesnice není útulkem účastníků her, ale stala se podle předem stanoveného plánu dobrou adresou pro moderní bydlení v obytném objektu vybudovaném podle ekologických pravidel.

Celková obytná plocha 29 600 m2 byla rozdělena do 13 domů tvaru kostky. Tyrolské hlavní město Innsbruck určilo tuto „čtvrť“ k dalšímu užívání jako nájemní byty a byty v osobním vlastnictví, jak potvrdila i starostka Christiane Oppitz-Plörer: „Důkladně jsme zvažovali, jak budovy a infrastrukturu využít po zimních olympijských hrách. Nechtěli jsme stavět nic, co by i v budoucnu nepřineslo obyvatelům velký užitek.“
Odpovědný investor Neue Heimat Tirol klade jako jeden největších investorů v oblasti výstavby sociálních bytů v západním Rakousku velký důraz na kvalitu a životnost. Sídliště s pasivními domy bylo postaveno za pouhé dva roky od okamžiku, kdy Innsbruck získal koncem roku 2008 příspěvek na YOG (Youth Olympic Games) 2012. V říjnu 2011 bylo 13 domů, investice v hodnotě 61,7 mil. euro, hotovo na klíč.

Hygienické ohřívání pitné vody
Hospodárné zásady projektování­­ orientované na ochranu životního prostředí se uplatnily i v oblasti technického vybavení budov. Všech 13 obytných domů je vyhříváno místním, dálkově dodávaným teplem. Potřeba energie pro ohřívání pitné vody je z velké části pokryta zařízením solární termie. Místo přípravy teplé vody v zásobnících se pitná voda ohřívá decentralizovaně teplem z vyrovnávacích solárních zásobníků a podle potřeby i dálkovým teplem.

Tuto úlohu přebírají decentralizované bytové stanice typu LOGOtherm – viz obr. 3 – které byly osazeny do všech bytů a zásobují je teplem i teplou vodou. Wolfgang Koch, vedoucí odbytu zařízení LOGOtherm u výrobce Meibes System-Technik k tomu říká: „Bytové stanice ohřívají pitnou vodu přímo na místě a tedy co nejblíže u spotřebičů. Toto řešení ušetřilo investorovi nákladné centrální ohřívání pitné vody, pro které je u vícepodlažních obytných objektů zapotřebí velký akumulační objem a rovněž dlouhé rozvody.“

Žádné problémy s legionellou
Použitá systémová technika ohřívá pitnou vodu podle potřeby a bez hygienických rizik. Stanice teplou vodu připravují průtočným způsobem – jakmile se v bytě otevře kohoutek teplé vody. Hydraulický ventil přitom přepne na přednostní ohřev TV. Horká voda protéká integrovaným deskovým výměníkem z ušlechtilé oceli a ohřívá studenou pitnou vodu na teplotu požadovanou na místě odběru. Pro přestavení na přednostní spínání tlakově ovládaným mechanickým proporcionálním regulátorem množství (regulátor PM) nejsou zapotřebí žádné další ovladače a není tedy třeba počítat s dalšími náklady na elektrickou energii.
Při konstantní teplotě na přívodu vytápění zajistí proporcionální regulace množství vždy stejnou teplotu vody bez ohledu na odebírané množství. Trvale spolehlivou funkci regulátoru PM zajišťuje i povrchová úprava chránící před usazeninami vápníku. Decentralizované ohřívání pitné vody řeší současně i problém legionelly. Opatření proti jejímu rozmnožování nejsou nutná, protože systém nepotřebuje žádné zásobníky vody. Odpadají tedy i náklady na kontrolu teploty vody v zásobníku a zajištění cirkulace.

Integrované zjišťování spotřeby
Časově nenáročná montáž bytových stanic představuje značné výhody pro firmu provádějící instalační práce. Navíc systém usnadňuje i realizaci vodovodních instalací mimo byty: místo potrubí studené, teplé a cirkulované vody postačí položit pouze rozvod studené vody, dimenzovaný na celkovou potřebu pitné vody. Každá bytová stanice zajistí při přenosovém výkonu tepla 46 kW průtok teplé vody až 17 l/min. Spotřebu měří ve 444 bytech integrované měřiče tepla a vodoměry na studenou a teplou vodu. V tomto případě bylo měření na výstupu teplé vody požadavkem zákazníka, běžně se však bytové stanice vybavují pouze měřičem tepla a vodoměrem na studenou vodu.

Průměrná potřeba energie na vytápění v obytné budově postavené jako pasivní dům je přibližně 18 kWh/(m2/rok). „Olympijská vesnice je svým standardem pasivního domu vzorem pro další olympijské vesnice kdekoli na světě“ zdůrazňuje Hannes Gschwentner, referent po bytovou výstavbu a sport města Innsbrucku během slavnostního předávání klíčů prvním 65 majitelům bytů v únoru 2012. Do dubna 2012 bylo nájemníkům a majitelům ve čtvrti nazývané „O3“ předáno 444 bezbariérových bytů.

Zdroj Meibes: Wolfgang Heinl
specializovaný novinář pro obor sanita & vytápění & klimatizace.

MEIBES s.r.o.
Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8
tel.: +420 284 001 081, fax: +420 284 001 080
e-mail: info@meibes.cz, www.meibes.cz