Porota složená z předních odborníků českého stavebnictví posuzovala 23 výrobků a technologií od 21 firem, které postoupily do závěrečného kola soutěže. Zlatou cenu udělila výrobku „Solární stanice SolaVentec II“, představenému firmou MEIBES s.r.o., za významné inovační řešení pro solární soustavy, které vylučuje energetické ztráty způsobené gravitační cirkulací a snižuje významně náklady na elektrickou energii potřebnou pro čerpání média z kolektorů do systému.

Solární stanice SolaVentec II
Je určena pro plochu kolektorů až 50 m2. Tato solární stanice na 100 % vylučuje zpětnou termickou cirkulaci. Díky nahrazení zpětných klapek regulací řízeným ventilem je veškerá čerpací práce čerpadla spotřebovávána pouze na dopravu média a ne na překonávání odporu zpětných klapek. Solární stanice je vybavena speciální plnící a proplachovací armaturou a umožňuje přímé napojení expanzní nádoby, případně pomocí doplňkové sady i předřadné expanzní nádoby.

Solární stanice je předem smontovanou konstrukční jednotkou včetně izolace z EPP. Dodává se kompletní s oběhovým čerpadlem (DN 25, EL 180 mm); tepelně oddělenou jednotkou ventilu ve zpětném vedení s funkcí uzavíracího a regulačního orgánu včetně termostatického regulačního ventilu s indikací nastavení; tlumicí smyčkou s integrovaným trvalým odvzdušněním v náběhovém okruhu a možností připojení pro předřadnou expanzní nádobu; dvěma kontaktními teploměry, pojistnou skupinou s pojistným ventilem a manometrem, dvěma proplachovacími, plnicími a vyprazdňovacími kohouty; regulátorem objemového průtoku a uzavíracím kohoutem; indikátorem průtočného množství s kombinovanou stupnicí pro směs s propylenglykolem a vodou.

MEIBES s.r.o.
Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8
tel.: +420 284 001 081, fax: +420 284 001 080
e-mail: info@meibes.cz, www.meibes.cz