Z 30 firem, nominovaných v Praze, se vítězem stala společnost MEIBES s.r.o., druhou oceněnou firmou je Pekařství Moravec s.r.o. a na třetím místě se umístili dva zaměstnavatelé: Starbucks Coffee - Václavské náměstí 40 a občanské sdružení Step by Step ČR.

Podporované zaměstnání je časově omezená služba na dobu dvou, příp. tří let spočívající v individuální a flexibilní podpoře lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním na trhu práce a jejich zaměstnavatelů.

Je určená lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí.

Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální osobní podporu poskytovanou před nástupem i po něm.

Dokument o společnosti Meibes najdete zde

www.meibes.cz