Tyto moderní přístroje umožňují vyhledávání poruch na vodovodní síti v online provozu. Tzn. provozovatel vodovodní sítě je informován o výskytu možné poruchy s max. zpožděním 24 hodin od jejího vzniku.

Jak celý systém funguje? Datalogery se rozmístí na vodovodní síti v závislosti na místních podmínkách a typu vodovodního potrubí (litina, ocel, plast…) ve vzdálenostech 80 – 300 m. Datalogery monitorují celý den, ale zejména v nočních hodinách mezi druhou a čtvrtou hodinou, akustické šumy tvořené unikající vodou z poruchy potrubí nebo objektů na síti (např. hydrant, šoupě, vodovodní přípojka…). Citlivé mikrofony tyto šumy zachytí a datalogery je prostřednictvím SIM přenosů, které jsou součásti každého snímače, zasílají na centrálu, kde jsou získaná data vyhodnocena pomocí software Infraport/Hydroport. Každodenně je prováděna automatická korelace, jejímž výsledkem je stanovení místa pravděpodobné poruchy. Provozovatel je každé ráno graficky informován o aktualizovaném výskytu poruch na jeho vodovodní síti. Pak již stačí vyslat pátrací četu na konkrétní definovanou lokalitu, na místě ověřit místo poruchy a následně poruchu opravit...

Automatická korelace s určením přesného místa polohy poruchy


Přednosti snímače šumů MTC O4G:
- malé rozměry datalogerů 11×4,5 cm – umožňují osazení snímače do malých prostor,
- nerezové pouzdro IP 68,
- zdroj energie pouze 4 baterie AA – snadná a levná výměna po cca 3 letech provozu,
- vysoce citlivá elektronika,
- spolehlivý přenos dat prostřednictvím SIM karty v režimu O4G,
- axiální nebo radiální mikro­fony,
- 2 typy antén,
- možnost znázornění na PC, tabletu či mobilním telefonu,
- jednoduchá a uživatelsky přívětivá obsluha, české prostředí...

Michal Ričl, vonRoll hydro (cz) s.r.o.

Schema procesu vyhledávání poruch na vodovodní síti