Pro českou společnost AŽD Praha jde již o druhou zásadní smlouvu s PKP PLK na základě úspěšného tendrového řízení. Projekt je založen na pravidlech FIDIC, realizace má být dokončena do konce roku 2020. Společnost AŽD Praha v projektu figuruje jako hlavní dodavatel moderních zabezpečovacích technologií do šesti železničních stanic a na traťový úsek v délce 62 km. Místní společnosti budou zajišťovat některé subdodávky z oblasti telekomunikace, stavebních prací a energetických systémů.

„Jde o již druhý úsek trati E59 Poznan - Szczecin Dąbie, kam naše společnost dodá své technologie. AŽD Praha, jako hlavní kontraktor projektu, bude zajišťovat projektování, výrobu, dodávku, instalaci, zkušební testy a uvedení plně elektronického staničního zabezpečovacího zařízení ESA 44-PL do provozu a koordinovat veškeré další práce a dodávky od místních subdodavatelů,říká generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Projekt byl zahájen podpisem smlouvy a je spolufinancován z EU prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

„Jsme rádi, že další významný projekt v Polsku bude realizován naší společností. Jsme připraveni prokázat kvalitu českých technologií a vysokou flexibilitu našich pracovníků i v dalších projektech, o které usilujeme,“ dodává Zdeněk Chrdle.