Tyto protipovodňové zábrany jsou významným prostředkem ochrany před přívalovou vodou a využívají se celosvětově již od roku 1990.

Systém Tiger Dam vyvinula kanadská společnost International Flood Control jako reakci na stále rostoucí poptávku po novější a přijatelnější alternativě, která by nahradila pytle s pískem. Zrodil se tak unikátní systém plastových tubusů plněných vodou, které je možné jednoduše spojovat, rychle rozmístit a použít je v různých situacích jako ochrannou bariéru proti vodě. Právě schopnost kontrolovat a odklonit přívalovou vodu do určité oblasti, kde nezpůsobí tak velké škody, je klíčovým momentem každého protipovodňového plánu. Rychlá a pružná reakce je při živelní pohromě naprosto nezbytná.

Stavba protipovodňových hrází Tiger Dam není náročná na čas, ani na manipulaci. Pro obsluhu každé části systému stačí jeden až dva lidé a práce nevyžaduje ani využití těžké techniky. Výrazně se tak zkrátí doba, kterou musí dobrovolníci strávit v přední linii, často v přímém ohrožení života. Zcela odpadá zvedání stovek těžkých pytlů s pískem i případná zranění při manipulaci s nimi. Hráz přitom dokáže vzdorovat téměř stejné výšce jakou má ona sama. Systém Tiger Dam je zároveň šetrný k životnímu prostředí, nezanechává žádné stopy po použití a navíc může být napuštěn přímo povodňovou vodou. Byl navržen tak, aby byl stabilní a dokázal se přizpůsobit nejen různým situacím, ale i podnebí. Původně měl sloužit pro zadržení ledových ker na řekách, proto je velmi odolný i proti mrazu.

Cílem společnosti JOHNNY SERVIS je poskytnout  protipovodňový servis v případech nouze  a zajišťovat nejen distribuci a prodej tohoto  výrobku, ale postupně nabídnout také pronájem  protipovodňových zábran jako účinné ochrany  před povodněmi. Díky použití metody „vodou  proti vodě“ není dále nutné při povodních stavět  hráze z pytlů s pískem. Protipovodňové tubusy mohou  být proto skvělým pomocníkem pro všechny  záchranné složky, neboť je možné je použít na  všech druzích povrchů, v libovolné délce i výšce  a lze je navíc různě tvarovat v závislosti na terénu.  Osvojením si tohoto systému a následnou integrací  do již existující protipovodňové ochrany je možné  výrazně zefektivnit činnost záchranářů a minimalizovat  tak ztráty na lidských životech i škody na  soukromém, veřejném či firemním majetku.

Tiger Dam – síla  a odolnost tygra

Byť se pro pojmenování unikátního protipovodňového  systému jeho tvůrcům přímo  nabízel spíše bobr, který staví proslulé hráze  a navíc patří ke kanadským národním symbolům,  volba nakonec padla na tygra. Důvodem  byla hlavně jeho mohutná stavba těla a velká  síla, ale také pružnost, odolnost a obratnost  lovce. Přesně takové schopnosti očekává  kanadský výrobce i od svého systému Tiger  Dam, který může být účinným prostředkem  v boji proti vodě stejně jako pomůže při ekologických  haváriích či v obdobích sucha.