Rozsáhlý a koordinačně náročný projekt nové válcovny v Napajedlích na Zlínsku se blíží k závěru. V areálu známého výrobce podlahových krytin během minulého roku vyrostla moderní výrobní zóna s výkonnější bezodpadovou výrobou, propojená s IT systémy a řízenou spotřebou energií.
Projekční přípravu a koordinaci průběhu stavebních prací měla na starosti Projekční a inženýrsko-dodavatelská divize společnosti CENTROPROJEKT GROUP a. s. Projekt zahrnuje výrobní a skladové haly o celkové výměře cca 4 500 m2, venkovní plochy o rozloze 5 500 m2 a vybudování vnitřní betonové komunikace v areálu včetně výstavby nové vrátnice.
Spuštěním nové válcovny do provozu Fatra získá vyšší celkové výrobní kapacity podlahových krytin a hydroizolačních fólií a zároveň rozšíří nabídku podlahovin v roli o šíři 2 metrů, které budou uvedeny na trh v průběhu roku 2020.

Za 275 dní stavba hotová

Realizace začala v březnu roku 2018, stavebně byl objekt válcovny dokončen v prosinci téhož roku. Objekty byly dokončeny podle časového harmonogramu tak, aby mohly plynule navázat montáže výrobních linek a kompletace souvisejících provozních souborů.
Nová válcovna je založena na 330 vrtaných pilotách, nosnou konstrukci stavby tvoří 850 prefabrikovaných železobetonových prvků. V plném provozu bude nová válcovna v roce 2020.

Skladovací hala v zóně B.


Další technologické celky


Vedle samotné technologie válcovací linky jsou dalšími technologickými provozy např. recyklační linka pro zpracování odpadů z výroby střešních hydroizolačních fólií a všech typů podlahových krytin, dále pomocná technologie na převíjení a balení hydroizolačních fólií, skladovací haly a nová stanice pro chlazení a úpravu vody.
Zároveň byly v současném areálu realizovány nové skladovací haly a zpevněné plochy.

Finalizace nosné konstrukce z prefabrikovaných železobetonových prvků.


Pro zpracování odpadů


Spolu s novou válcovnou byla naprojektována a postavena i nová recyklační linka. Díky tomuto zařízení se bude průběžně zpracovávat technologicky vratný materiál, který by byl za jiných podmínek považován za odpad.
Nová recyklační linka je technologicky vyspělejší než dvě stávající a dále sníží zátěž životního prostředí a redukuje uhlíkovou stopu vlastní výroby. Přidanou hodnotou tohoto řešení bude souběžné zpracovávání odpadu přímo ve výrobní hale.


Ocelová konstrukce se realizovala na podzim 2018.


O Centroprojektu, který oslaví 95 let


Projekční kancelář CENTROPROJEKT GROUP a. s. patří k předním projektovým a inženýrsko-dodavatelským firmám v České republice. Jeho historie začíná v roce 1925, kdy vzniklo projektové oddělení firmy Baťa ve Zlíně, jejímž přímým nástupcem je právě dnešní Centroprojekt.
Své bohaté odborné zkušenosti společnost získala během více než 94 let svého působení na trhu v oblasti průmyslových, vodohospodářských a energetických staveb, dopravních a inženýrských staveb. Centroprojekt je také lídrem v přípravě bazénů a aquaparků včetně projektů a montáží bazénových technologií.
Svým zákazníkům společnost nabízí realizaci investičních záměrů na klíč, tj. od zpracování projektové dokumentace, přes zajištění všech inženýrských činností až po realizaci stavby a jejího uvedení do provozu.


Stavebně dokončená investice za 1,4 miliardy Kč, ve které právě probíhají montáže technologií.Místo výstavby: Napajedla, Česká republika
Investor: Fatra, a. s.
Generální projektant: Sdružení CENTROPROJEKT GROUP a. s. a B-Projekting, spol. s r. o.
Generální dodavatel: PSG Construction a. s.
Výstavba: 03/2018 - 12/2018


Foto: Archiv CENTROPROJEKT GROUP a. s.