Novodobými atrakcemi jsou také dva tobogány, písčitá plocha pro plážový volejbal či dětské hřiště. Kapacita koupaliště je až 5 000 osob za den.

Zpočátku bylo koupaliště napouštěno z městského náhonu, zvyšující se nároky na kvalitu vody však způsobily přechod na dodávky vody z městského řadu. Nově zavedená technologie úpravy vody HUTIRA CCW (Crystal Clear Water) od dodavatele ­HUTIRA – BRNO, s. r. o. koupališti umožnila opět odebírat vodu z městského náhonu. Úpravna vody pomocí své patentované technologie upraví vodu natolik, že je možné ji používat nejen pro potřeby koupaliště, ale upravená voda je vhodná i na pití. Průměrně se do bazénu dopouští 300 m3 denně, z celkového objemu 3 500 m3.

Díky této investici se zefektivnil provoz koupaliště. I přesto, že je otevřeno pouze v letní sezóně, očekává se návratnost investice do 2 let.

Z důvodů tradičního vzhledu koupaliště, které bylo prohlášeno za kulturní památku, nebylo možné použít oblíbené kontejnerové řešení, ale stejná technologie je umístěna v objektu, který vzhledem odpovídá jednotnému rázu ostatních budov.

 

HUTIRA - BRNO, s.r.o.
Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky u Brna
tel.: 541 212 144, fax: 541 219 763
e-mail: info@hutira.cz

Chodovecké nám. 1/331, 141 00 Praha 4 - Chodov
tel.: 272 762 154, fax: 272 761 461
e-mail: praha@hutira.cz

www.hutira.cz
www.ccw.cz