Co může životnost oceli omezit

Pokud pomineme mechanické poškození, největším nepřítelem oceli je koroze. Ta je samozřejmě nejcitelnější u konstrukcí, jejichž kovové části jsou přímo vystaveny měnícím se klimatickým podmínkám. To je typické například u rozhleden, nebo ocelových mostních konstrukcí.

Je všeobecně známé, že významnou příčinou korodování povrchu je vlhkost, materiál může být také poškozen teplotou a to především jejími rychlými výkyvy. Méně známé už jsou však chemické příčiny poškození. Hlavní dvě jsou koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší a množství chloridů, přichycených na povrchu oceli. Právě chloridy představují významné nebezpečím především v zimních a prvních jarních měsících, jsou totiž základní složkou všech posypových solí. Je tedy jasné, že ochrana musí být provedena ještě před příchodem zimy.

Co si doma neuděláte

Jako primární ochrana ocelových materiálů se běžně požívají ochranné povlaky. Nejběžnější metodou, která se dnes používá je žárové zinkování ponorem. Proces se většinou provádí v ocelových vanách kdy při teplotě 450 až 470 °C, dochází k reakci taveniny s železným nebo ocelovým předmětem. V nastalém chemickém procesu se na materiálu vytvoří pevná ochranná vrstva zinku. Kromě větší trvanlivosti dosahuje výrobek také vyšší estetické kvality.

Nátěr nic nezkazí

Základní součástí ochrany oceli byl ovšem samozřejmě vždy nátěr. Má několik výhod. Především není zvlášť finančně náročný, hlavně se ale dá nanášet pravidelně, bez zásadních technologických nároků. Se zinkováním se přitom nevylučuje, naopak se doporučuje obě ochrany kombinovat. Povlaky se vzájemně doplňují a tím prodlužují svoji životnost. Nátěrová barva nabízí přirozeně také výrazně víc možností estetického pojetí stavby.

Prostředí střední Evropy umí být pro ocelové nosníky obzvlášť nepříjemné. Střídání ročních období, znečištění ovzduší a v neposlední ředě solení silnic pro ně představuje sadu nepříjemných rizik. Pokud se ovšem ochrana nepodcení, stále platí, že ocelová stavba je určená pro několik generací.

KONDOR, s.r.o. - prodej hutního materiálu
Společnost Kondor se zabývá ocelovými materiály již od roku 1991. V portfoliu služeb této společnosti najdete vše od hřebíků přes plechy až po velmi kvalitní stavební ocel, nebo další druhy hutních materiálů. Díky dlouhé tradici dokáže Kondor nabídnout široké spektrum specializovaných služeb. Pokud potřebujete armovnu, ohýbání plechů, nebo dělení tyčového materiálu, rádi vám pomohou.

www.kondor.cz