Jsou výstupem z BIM modelu, jsou tedy maximálně přesné,“ říká Ing. Lucie Šnajdrová, manažerka velkoformátové výstavby Xella CZ/SK.

Součástí velkoformátového sortimentu společnosti Xella jsou velkoformátové tvárnice pro vnější obvodové stěny Ytong Jumbo, které vyzdí v jednom kroku sedmkrát větší plochu, a navíc snižují nároky na personál – při práci s nimi stačí dva pracovníci. Velkoformátové vápenopískové tvárnice Silka Tempo se svou únosností podobají betonu, ale jsou plně kompatibilní s materiály Ytong. Použití těchto tvárnic krátí čas zdění až o šedesát procent a snižuje fyzickou náročnost pro pracovníky.

Na obvodových a mezibytových nosných stěnách bytového projektu Chytré bydlení® Skvrňany použila společnost Trigema velkoformátové tvárnice Silka Tempo
Ing. Lucie Šnajdrová, manažerka velkoformátové výstavby Xella CZ s.r.o. a Xella Slovensko s.r.o. k projektu říká: „Trigema je jedním z developerů, který dlouhodobě pracuje s velkoformátovými stavebními prvky Ytong a který velmi dobře zná i přednosti vápenopísku jako stavebního materiálu. Xella spolupracuje se společností Trigema dlouhodobě, přesto je plzeňský projekt Bydlení Skvrňany prvním, na němž tento významný tuzemský investor a developer využil naše velkoformátové vápenopískové tvárnice Silka Tempo.“
Realizace začínala v létě 2021, na jaře loňského roku už byla hotová hrubá stavba. V závěru loňského roku 2022 byla ukončena výstavba, na jaře 2023 je v plánu kolaudace. Obvodové zdivo je provedeno ze štíhlých velkoformátových tvárnic Silka Tempo šířky pouhých 180 mm, vnitřní mezibytové stěny jsou z důvodů akustických požadavků standardně z tvárnic Silka Tempo šířky 240 mm. Příčky jsou z tvárnic Silka šířky 80 a 120 mm. Plně se ve všech výškových skladbách nosného obvodového i mezibytového zdiva uplatnily i výškové doplňky k tvárnicím Silka Tempo. „Důvodem jejich použití byla potřeba dodržet výškový modul, který původně počítal s jiným stavebním materiálem. V tomto ohledu vždy říkám, že je v projektu nejlepší počítat s co nejjednodušší produktovou skladbou, ideál­ním stavem jsou stavby, u nichž není v první a poslední řadě potřeba používat doplňkové tvárnice nižší než 200 mm,“ dodává Ing. Lucie Šnajdrová.
Ing. Radek Sazama, manažer pro klíčové projekty Xella CZ s.r.o. k výstavbě bytových domů v Plzni říká: „Stavba začala v červnu loňského roku a náš materiál začal být zpracováván od září 2021. V polovině dubna byla už hrubá stavba hotova a mohlo se začít s omítáním. Celá doba zdění trvala čtyři měsíce a za tu dobu jsme na stavbu dodali cca 2500 m3 tvárnic, z čeho 1890 m3 tvoří vápenopískové zdivo Silka. To je zastoupeno v obvodových konstrukcích, ve vnitřních akustických mezibytových stěnách a v příčkách.“


Stavebník si podle Lucie Šnaj­drové na stavbě cenil zejména rychlosti a produktivity práce, jejichž zdrojem jsou velké formáty tvárnic a použití minijeřábů. Na stavbě bylo použito až šest mini-jeřábů, zapůjčených investorovi a stavebníkovi společností Xella. Vzhledem k tomu, že společnost Trigema má bohaté zkušenosti s využíváním velkoformátových stavebních prvků, práci s mini-jeřáby její pracovníci hravě zvládli. Díky štíhlým obvodovým stěnám z tvárnic Silka Tempo tloušťky 180 mm se zvětšila i užitná plocha bytů.
Systém Silka Tempo tvoří základní tvárnice, označované jako 1/1, které doplňují tvárnice 1/2 a 1/4. Velkoformátové vápenopískové tvárnice se dají kombinovat s maloformátovými tvárnicemi Silka s výškou 100, 125, 175 a 200 mm. Tím se dají vyskládat jakékoliv výškové moduly. Vše je předem zpracováno do multidisciplinárního modelu BIM přímo kompetenčním centrem Xella. Výsledkem je kromě přesného výkazu výměr zejména soubor výkresové dokumentace se vzorovým rozložením jednotlivých prvků ve stěně. Systém Silka je na stavbě bytových domů v Plzni doplněn o systémové prefabrikované překlady Xella NBP a také o vnitřní nenosné stěny Ytong.

Jednou z velmi účinných forem podpory je i koncept digitálního plánování Xella blue.sprint
Pomocí služby blue.sprint společnost Xella optimalizuje projekty již od fáze předprojektových příprav a studií. Ke své činnosti využívá data z digitálních dvojčat řešených staveb, které si buď vytváří vlastními silami z 2D podkladů investorů nebo využívá BIM modelů svých zákazníků. Součástí služby je především doporučení vhodného konstrukčního systému. Pro zvýšení efektivity staveb, zejména v úspoře času, pracovní síly a materiálu, se nejčastěji využívají technologie mechanického zdění pomocí stavebních jeřábků. Tato technologie umožňuje kombinovat stavební prvky nejen s velkoformátovými prvky, ale i stěnovými nebo stropními panely.
Podrobné informace o velko­formátových tvárnicích a pane­lech Ytong a Silka najdete na www.xella.cz.