Benefity druhé generace překladu pro venkovní žaluzie a rolety: Vylepšené tepelně izolační vlastnosti, použití pro vyšší okna, jednoduchost, čistý design.

Nový PŘEKLAD HELUZ ­FAMILY 3in1 nosný s integrovanou, ale vyjímatelnou tepelnou izolací je určen pro jednovrstvé zdivo z tepelně izolačních cihel HELUZ FAMILY s nejlepšími parametry na trhu. Novinka má hned několik benefitů, má lepší tepelně izolační vlastnosti, splňuje požární normy a samozřejmě dodržuje jednotný modulový systém hrubé stavby z broušených cihel HELUZ. Především je ale vnitřní prostor s izolantem variabilní pro umístění venkovních žaluzií nebo rolet – anebo do třetice může zůstat z výroby vyplněný izolantem. Na dům tak lze použít jediný typ nosného překladu, aniž by si stavebník předem musel lámat hlavu, zda bude chtít instalovat stínění či nikoli. PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je plně skrytý pod omítkou, je přizpůsoben pro elektrické ovládání a lze ho instalovat i pro vyšší okna až do rozměru 2,5 m, tedy třeba i pro balkonové dveře.

Maximální využití prostoru pro tepelný izolant

Variabilita vnitřního prostoru překladu je jednou z uživatelsky nejzajímavějších výhod nového PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný. Zatímco rolety jsou srolované a schránka s nimi potřebuje prostor víceméně čtvercového průřezu, žaluzie jsou lamely na sebe poskládané a schránka na ně má obvykle menší obdélníkový průřez. Stávající překlad měl však stabilní kruhový prostor, který nebyl při montáži žaluzií plně využit, a to na úkor tepelně izolačních vlastností, nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný se s tímto vypořádal.
„PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je dodáván na stavbu plně vybavený izolantem, nikdo s ním nemusí nic dělat, lze ho osadit, zazdít a získat nosnost a tepelně izolační vlastnosti, jako kdyby stavebník použil klasické nosné překlady 23,8. Kdykoli se ale může rozhodnout namontovat zastínění a tento překlad mu to umožní díky možnosti postupně vytahovat jednotlivé díly izolantu, čímž stavebník postupně získá prostor pro žaluzii, malou roletu anebo i velkou schránku pro roletu. V každé fázi tedy v překladu zůstává maximum izolantu pro dané řešení,“ vysvětluje benefity novinky Ing. Miroslav Vacek, Ph.D., ředitel technického rozvoje společnosti HELUZ.

Nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný má variabilní prostor pro venkovní stínicí techniku


Výhody PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný pro uživatele

Nový PŘEKLAD HELUZ ­FAMILY 3in1 nosný představuje důležitý prvek pro nízkoenergetické a pasivní stavby se svobodnou volbou stínicích systémů od různých výrobců. Zajišťuje tepelný i akustický komfort, má masivní betonovou část a neoslabuje zdivo. Je trvanlivý (z betonu, keramiky a tepelné izolace) a umožňuje snadný přístup pro montáž i údržbu stínicí techniky. Přitom je skrytý pod omítkou a není vidět ve fasádě. Postupným vytahováním jen některých částí izolantu z prostoru zůstává maximální tepelná izolace pro zvolenou variantu stínění.

Výhody PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný pro projektanta

Systémovost PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný umožňuje jednoduché navrhování v rámci výškových modulů systému ­HELUZ. Překlad má dobrou únosnost, velkou požární odolnost (odzkoušeno v laboratoři) a lépe tepelně izoluje oproti první generaci. Na obvodové stěny domu stačí použít jeden typ překladu a nahradit jím klasické nosné překlady, osazení stínicí technikou je volitelné. Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný lze použít pro světlé rozpětí oken až 3,85 metru a pro výšku oken až 2,5 m v případě žaluzií. Navrhování bude jednoduché díky technickým podkladům (CAD detaily, funkční objekty pro Revit a ArchiCAD).
Díky optimalizované geometrii překladu se podařilo při velmi dobré únosnosti dosáhnout nadstandardní tepelné izolace. Hodnoty součinitele prostupu tepla pro základní variantu překladu jsou vyrovnané s vlastnostmi zdiva z tepelně izolačních cihel ­HELUZ FAMILY. Pro šířku překladu 50 cm je hodnota U = 0,13 W/m2K. Překlad lze použít jak pro zdivo z cihel HELUZ FAMILY (U = 0,14 W/m2K), tak i HELUZ FAMILY 2in1 (U = 0,11 W/m2K). Podařilo se zlepšit i tepelnou vazbu v místě napojení okna na překlad. Tento detail je ve všech konstrukcích vždy řešitelským oříškem z pohledu tepelné techniky, protože vkládáme dutinu do konstrukce a oslabujeme ji. Nový překlad lze použít jak do nízkoenergetických, tak i do energeticky pasivních domů. Oslabení konstrukce je velmi malé oproti první generaci překladu a nebrání dosažení požadovaného energetického standardu domu.

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je dodávaný na paletách může se instalovat hydraulickou rukou přímo z dopravního prostředku.


Výhody PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný pro stavební firmu

Montáž samotného překladu do zdiva je rychlá a jednoduchá, PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je dodáván na paletě, která umožňuje osazení nad otvory přímo hydraulickou rukou z dopravního prostředku pomocí C závěsu. Během pár hodin lze namontovat překlady na celý dům, protože odpadá kombinace klasických nosných a roletových nosných překladů. Překlad umožňuje jednoduché osazení stínicí techniky a to prakticky kdykoliv po dokončení vnějších omítek. Vyráběn je v ocelové formě, aby horní plocha byla rovná s minimální výrobní tolerancí, hodí se tedy pro zdivo z broušených cihel. Je to systémové řešení v rámci stavebního systému HELUZ.

Na dům lze použít jediný typ nosného překladu, aniž by si stavebník předem musel lámat hlavu, zda bude chtít instalovat stínění či nikoli.


Venkovní stínění zajistí komfort tepelný i bezpečnostní

Výstavba nízkoenergetických a pasivních domů se bez venkovního stínění dnes již neobejde. Kromě snížení tepelných ztrát v zimním období a minimalizace přehřátí interiéru v létě zajišťuje uživatelský komfort i v dalších směrech: Zvyšuje akustickou pohodu, má masivní betonovou část a neoslabuje zdivo, zabezpečuje domovy před zvědavci i nezvanými návštěvníky a chrání okna před povětrnostními vlivy, čímž prodlužuje jejich životnost.
Venkovní stínění nabývá na významu i s ohledem na povinnost stavět od letošního roku domy s téměř nulovou spotřebou energie. I proto bylo venkovní stínění zahrnuto do dotačního programu Nová zelená úsporám. Na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) s ručním ovládáním mohou stavebníci získat podporu ve výši 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním dokonce částku 1000 Kč/m2.

foto: HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.