Rotační tváření plastů je specifická metoda výroby bezešvých dutých plastových výrobků, která má řadu výhod.
Výrobky jsou pevné (při návrhu výrobku je možné využít zpevňujících profilovaných žeber) a bezešvé, protože vznikají jako těsný celek při jedné výrobní operaci.

Toto vše předurčuje rotační tváření plastů jako nosné při výrobě nádrží a jímek všech objemů. Ať se jedná o nádrže na vodu, víno, pohonné hmoty, hydraulický olej nebo AdBlue, tak objem závisí na požadavku zákazníka a technicky je limitován pouze maximálními rozměry stroje. Konkrétně jak velkou formu otočí v peci. Nádrže vyrábíme od cca 0,5 l do několika tisíc litrů, ve světě se vyrábějí i ve velikostech okolo 80 m3. Dalšími výrobky jsou vzduchovody, rezonátory, kryty rozvodů a převodů, blatníky, nárazníky, panely kabin stavebních strojů apod.

Další řadou jsou výrobky pro stavebnictví, bráno po směru cesty „VODY“ to jsou především Vodoměrné šachty – zde nabízíme sortiment různých průměrů (1000 mm a 1200 mm) s výškou podle potřeby stavebníka – v tomto případě se jedná o klasické šachty, kde je nutné se při výměně vodoměru spustit dovnitř.

Dále nabízíme řadu GEO, která je založená na principu sdílení tepla z nezámrzné hloubky v kombinaci s izolací větší části nad zámrznou hloubkou. Vzniká tak malá kompaktní šachta na vodoměr s umístěním vodoměru tak, že je možné s ním manipulovat z úrovně země (velká výhoda pro provozovatele vodovodních řadů projevující se sníženými náklady na odečty a výměny vodoměrů).

Konstrukce našich vodoměrných šachet odpovídá požadavkům ČSN 755411:2006, jsou tedy dodrženy všechny zákonné požadavky včetně průměru vstupních otvorů 600 mm a ještě navíc doplněny prvky moderní instalace vodoměrů, jako teleskopické připojovací elementy.

Na druhé straně cesty „VODY“ domem nabízí CZ PLAST i kanalizační jímky a to jak pro gravitační, podtlakovou či tlakovou kanalizaci, tak i revizní šachty.

Rozměry jímek zaručují dostatečný akumulační objem, a umožňují tak zajistit obvyklý provoz připojené nemovitosti po dobu minimálně 24 hodin v případě poruchy centrálního odsávání. Konstrukce jímky pro podtlakovou kanalizaci odpovídá požadavkům EN 1091:1996.

Všechny naše jímky jsou monolitické, vodotěsné, chemicky i mechanicky odolné a dlouhodobě stabilní - použitý materiál nekoroduje, nedrolí se, hladké stěny jímek se snadno čistí.

Revizní šachta o průměru 400 mm je posledním prvkem kanalizačního řadu, než kanalizace opustí pozemek a připojí se do sběrné větve. Dodává se v několika standardních výškách, ale i dle požadavku zákazníka.

A kdo chce být k přírodě vstřícný a při tom ušetřit, tak jímá dešťovou vodu pro její další použití v domě a na zahradě.
K tomu se využívají akumulační jímky, které se umisťují do země, kde neruší a nepřekáží, voda se v ní nepřehřívá a řasy nemnoží. Přítok z okapu je vybaven filtrem k zachycení pevných nečistot a v jímce je buď ponorné čerpadlo, nebo jen sání automatické vodárny. Když je vody příliš, odtéká přepadem do trativodu. Akumulační jímky, které není nutné obetonovávat ani při zvýšené hladině spodní vody, lze propojit do baterie, a zvětšit tak akumulovaný objem. Tyto jímky nabízíme o různých velikostech počínaje objemem 1,8 m3 a v sestavách až do několika desítek m3 .

Jímky jsou vyráběny technologií umožňující různé výšky a provedení dle požadavků zákazníků. Typy jímek se liší tvarem spodního a horního dílu. Mezi volitelné příslušenství pak patří např. nástavek (komín) o různých výškách, plastové víko o nosnosti 200 kg, betonová roznášecí deska a litinový poklop, stupadla, průchodky a technologie dle konkrétního projektu.

V oboru rotační tváření plastů máme v České republice velmi silné postavení. Naše zvídavost, chuť experimentovat a odvaha odzkoušet nové věci nám přinesly mnoho zkušeností v oboru rotačního tváření plastů a také, jak použít jeho výhody na aplikace pro zákazníky. Vyrábíme nejen jednouché nádrže a jímky, ale i velmi komplikované díly jako jsou např. vzduchové kanály pro vozidla, esteticky zpracované zařizovací předměty jako kryty svítidel nebo sedačky na stadiony (například zimní stadion v Chomutově), a nebo klasicky užitné věci jako radlice na motorová vozidla k odhrnování sněhu, nebo kryty rozmetadel posypové soli.

Naši kvalitní výrobu, schopnost dodávat přesně podle požadavků zákazníků i nadstavbové služby v oblasti pomoci vývoje výrobků, výroby forem a přípravků oceňují naši obchodní partneři i v zahraničí.

CZ PLAST s. r. o.
Kostěnice 173, 530 02 Pardubice
tel.: +420 466 768 640
e-mail: obchod@czplast.com, www.czplast.com