„Právě v této oblasti produktů jsme již před dvaceti lety spatřili velký potenciál, což se v dnešní době potvrzuje, a díky naší letité zkušenosti v této oblasti patříme k lídrům trhu,“ říká v úvodu našeho rozhovoru ředitel firmy REFLEX CZ, s. r. o. Ing. Vít Gabriel. „Stále však v Česku a na Slovensku není v povědomí, že do divize Winkelmann Buliding and Industry patří pravděpodobně největší továrna na zásobníkové ohřívače v Evropě, které se dostávají na trh v rámci OEM spolupráce s velkými světovými výrobci zdrojů tepla, ale i to, že Reflex tyto ohřívače vyrábí pod vlastní značkou,“ doplňuje jeho slova  obchodní a technický ředitel firmy Ing. Martin Fořt. S oběma jmenovanými jsme si v uplynulých dnech povídali o produktech firmy Reflex a jejich návaznosti na denně skloňované úspory energií.

Které z vašich zařízení se používají pro doplňování topné vody, resp. její odplyňování a na jakém principu fungují?
V rámci produktového portfolia hraje v dnešní době hlavní roli kromě Variomatů i zařízení Servitec, které jednak zajišťuje doplňování vody v soustavě a zároveň ji zbavuje nežádoucích rozpuštěných plynů. Servitec pracuje na principu podtlakového odplynění vody, kdy je do trubice s podtlakem rozstřikována voda, čímž dochází k odloučení plynů. Do soustavy se pak doplňuje voda téměř dokonale zbavená všech rozpuštěných plynů. Přítomnost plynů v teplonosné látce soustavy má zásadní vliv jak na spolehlivost provozu a životnost, tak na celkovou účinnost přenosu tepla od zdroje k spotřebičům.

Jak je to s odloučením nečistot z otopné vody?
Nečistoty v oběhové vodě jsou velkým problémem zejména při použití úsporných čerpadel s permanentním magnetem. Běžné filtry mají síta s poměrně velkými oky, proto se doporučuje osazovat odlučovače nečistot Exdirt, které jsou schopny odloučit částečky kalu o řád menší, ve velikosti mikrometrů. S výhodou se kombinují s magnetickou vložkou, případně externím neodymovým magnetem, které spolehlivě odstraní ­částice kalu reagujících na magnetické pole. Ty by se jinak mohly usadit v oběhových čerpadlech a snížit tak jejich životnost. Odlučovače Exdirt se vyrábí od nejmenších dimenzí ¾“, až po přírubové připojení DN 350, dají se tak použít u jakéhokoliv systému.

Odlučovač nečistot Exdirt.


V současné době dramaticky rostou ceny energií. Mohou výše uvedené zařízení pomoci s provozními úsporami energií v oblasti vytápění?
Ano, mohou a znatelně! Jak jsem zmínil, problematika plynů v teplonosné látce je poměrně komplexní s nezanedbatelným vlivem na celkovou hospodárnost provozu soustavy. Z našich simulací, které jsme provedli pod dohledem nezávislých institucí, vyplývá úspora vstupních energií, která v dnešních cenách zajišťuje poměrně rychlou návratnost investice a znatelné provozní úspory ve zbytku předpokládané doby provozu soustavy do bodu celkové renovace. Tyto závěry softwarových simulací potvrzují i výsledky měření na skutečných soustavách.

Jaké úspory mohou dosáhnout například majitelé rodinných domů vybavených podlahovým vytápěním a jaká je časová návratnost investice?
Servitec Mini je první zařízení, které je určené i do rezidenčních aplikací. Zejména v kombinaci s nízkoteplotními soustavami s tepelnými čerpadly může uživateli přinést kromě úspor primární energie také spolehlivý a komfortní provoz, bez nutnosti periodického odvzdušnění soustavy. Myslím, že vývoj v tomto směru bude dále pokračovat k ještě kompaktnějším a menším zařízením, které budou technicky a cenově ještě více vhodné pro instalace i do těch nejmenších soustav.

Jaké jsou pořizovací náklady vašich zařízení u větších systémů použitých v bytových domech či administrativních budovách? Jakou úsporu přinesou tato zařízení a v jakém horizontu se začne investice vyplácet?
Ve větších systémech dosahují úspory primárních energií při použití podtlakového odplynění Servitec a odlučovačů mikrokalů Exdirt řádu jednotek procent, což při velkých spotřebách energií v těchto systémech přináší výraznou úsporu finančních nákladů. Doba návratnosti se tak může pohybovat již od několika roků. Dalším významným benefitem je snížení nákladů na údržbu a zvýšení celkové životnosti systémů.


Co byste chtěl dodat za závěr?
Vývoj cen energií v roce 2022 ukázal, že zabývat se energetickou náročností svůj význam rozhodně má a bude mít i do budoucna. V případech, kdy se v minulosti jednalo jen o uvědomění jednotlivců či nadstavbovou filozofii některých firem, hraje dnes významnou roli ekonomický faktor. Lze očekávat, že ceny elektřiny a zemního plynu se sice ze současných extrémů jednou sníží, ale pravděpodobně se nevrátí na hodnoty z roku 2019. Bude tedy nutné počítat s novým standardem a vztáhnout počáteční investice do spořicích zařízení k jiným cenám energií, a to v dlouhodobém horizontu. V této situaci je skupina Winkelmann Building and Industry připravena nabídnout své portfolio výrobků a letité zkušenosti s návrhem a provozem těchto zařízení.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický