„Značka Reflex je v rámci skupiny Winkelmann synonymem pro expanzní techniku a zaujímá přední pozici v oblasti výroby expanzních nádob pro rezidenční i komerční aplikace v rámci celé Evropy. V posledních dvou dekádách se skupina zaměřuje i na zařízení pro dynamické udržování tlaku a odplynění soustav chlazení a topení,“ říká v úvodu našeho rozhovoru Ing. Vít Gabriel, ředitel české pobočky firmy REFLEX CZ, s.r.o.

Pane řediteli, jak se vaší společnosti dařilo v uplynulém roce?

Začátek roku byl velmi slibný a v prvních pěti měsících jsme v dodávkách překonávali všechna naše očekávání. Bohužel za tímto slibným obdobím přišlo poněkud obchodně slabší léto, které ale naštěstí vystřídala slušnější podzimní sezóna, takže mohu říct, že celkové výsledky budou velmi dobré a v podstatě i mírně lepší, než kterých jsme dosáhli v rekordním loňském roce.

V září letošního roku byl ofi­ciálně otevřen nově postavený Bazén Louka ve Znojmě, v jehož kotelně jsou nainstalována také vaše zařízení. Která to jsou?

Ano, máte pravdu. Jednalo se o dodávku expanzního automatu pro udržování tlaku včetně zajištění odplynění soustavy. Dále byla dodána demineralizační úpravna topné vody včetně dávkovacího čerpadla a chemie pro stabilizaci pH a ostatních parametrů topné vody. Součástí dodávky byly i membránové expanzní nádoby.

Mohl byste vysvětlit, proč jste doporučili Reflex Variomat 1 + VG200 pro udržování tlaku v soustavě vytápění, a jak toto zařízení funguje?

Naši technici společně s projektanty TZB navrhli čerpadlový expanzní automat Variomat. Velikost nádoby 200 litrů pro zachycení expanzního objemu výpočtově odpovídá objemu vody v soustavě. Expanzní čerpadlové automaty Variomat jsou etalonem instalací v ČR již více než dvě dekády. Kromě spolehlivého udržování tlaku soustavy zajistí i odplynění, tedy zbavení topné vody rozpuštěných plynů pod kritickou koncentraci. Výsledkem je spolehlivý provoz bez nutnosti manuálního odvzdušňování soustavy a také prodloužení životnosti všech kovových prvků soustavy.


Jaké další vaše produkty bychom mohli najít v kotelně Bazénu Louka?

Dále jsme dodávali demineralizační úpravnu vody, která je nutná v případě použití kotlových výměníků ze slitin hliníku. Je to většinou nutná podmínka ke splnění provozních požadavků výrobců zdrojů pro zachování záručních podmínek. Současní úpravny vody je také dávkovací čerpadlo pro přidávání chemie pro stabilizaci pH a protikorozní ochranu soustavy.

Letos byla v centru Prahy dokončena Masaryčka, unikátní stavba z pera architektky Zahy Hadid, kterou financovala skupina Penta. V čem byla pro vás tato stavba z pohledu dodavatele TZB zajímavá?

Zajímavá byla již v počátku projektových příprav. Nebylo jednoduché vše správně navrhnout a zohlednit všechny požadavky na stavbu této velikosti a významu. V tomto případě byla však spolupráce s projektanty TZB a realizační firmou opravdu vynikající a to celou situaci velmi ulehčilo. Dodávky probíhaly ještě v rozjitřené době z hlediska narušení dodavatelských řetězců, takže jednou z hlavních starostí byla včasná dodávka všech zařízení podle požadavků zhotovitele. Myslím si, že v těchto případech je velkou výhodou náš lokální sklad výrobků Reflex nedaleko Prahy a také vlastní servisní oddělení. Takže nejen dodávka hardwaru je v našich rukou, ale i služeb, přesně tak, jak průběh stavby vyžaduje.

Jaká zařízení od Reflexu bychom zde našli a k čemu slouží?

Především expanzní nádoby pro soustavy topení a chlazení, expanzní automaty, skládané výměníky tepla, ale i stanice pro přípravu a míchání glykolových směsí. Byl to pro nás referenční projekt, takže jsme k zakázce přistoupili systémově a vytvořili zajímavý paket více výrobků Reflex.

S jakými plány vstoupíte do příští stavební sezóny?

Naše strategie se nemění. Na prvním místě zůstávají požadavky našich zákazníků. Dále budeme rozvíjet práci s projektanty a realizačními firmami. Naše obchodní třístupňová strategie zůstává neměnná a budeme nadále rozšiřovat naši přítomnost u odborných velkoobchodů. V příštím roce představíme několik zajímavých novinek. První informace poskytneme již na školení projektantů v participaci s STP během únorového cyklu školení. Novinky, případně před sériové prototypy, přivezeme na Aquatherm 2024, na který se i z tohoto důvodu po delší době vracíme.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický