Reflex na veletrhu kromě strategie svého budoucího směřování představil širokou škálu produktů a služeb pod mottem „Let’s. ­Value. Future.“  Zcela nová a velmi poutavá koncepce stánku o rozloze téměř 465 metrů čtverečních zaujala nejen odborníky z pořadatelské země. Návštěvníci stánku Reflex na ISH 2023 mohli absolvovat prostřednictvím vystavených exponátů, obrazovek a dotykových aplikací s interaktivním přístupem k informacím rozsáhlou digitální prohlídku, která nastínila, co vše je již dnes možné. Portfolio svých služeb bylo demonstrováno pomocí třech obrovských krychlí, které se věnovaly třem výše uvedeným základním principům.

„Krychle udržitelnosti“
má zajistit, aby společnost i nadále pokračovala na své úspěšné cestě a přijala odpovědný přístup k omezeným zdrojům i k naší Zemi jako takové. Firma v tomto ohledu např. vsadila na bezolovnaté zařízení Fillset Compact Twist. Tato armatura pro přímé zapojení dopouštění systémů vytápění a chlazení k rozvodům pitné vody obsahuje méně než 0,1 procenta olova, což představuje první z produktů vyrobených z ekologicky udržitelných spe­ciálních slitin. Další produkty budou následovat.
Dalším příkladem je Green ­Steel. Od roku 2026 se totiž budou expanzní nádoby Reflex vyrábět z udržitelné oceli, díky níž se sníží uhlíková stopa z přibližně dvou tun na pouhých 0,6 tuny na tunu oceli. Reflex také zrychluje využívání obnovitelných energií, což je v současné energetické krizi důležitější než kdykoliv předtím. Za tímto účelem společnost v dubnu letošního roku spustí ve svém sídle v německém ­Ahlenu vlastní FV elektrárnu o výkonu 3 MW, která zaručí snížení emisí CO2 o přibližně 340 tun ročně. Dalším záměrem je v posledním čtvrtletí letošního roku rozšířit výkon o dalších 8 MW, což by mělo přinést následné snížení emisí CO2 o cca 900 tun.
V roce 2024 navíc Reflex zprovozní v Ahlenu také větrnou turbínu / elektrárnu.


„Krychle komfortu“
znázorňovala fakt, že na pozadí zmenšujícího se počtu kvalifikovaných odborníků a zvyšujících se technických nároků, je cílem ­Reflexu optimalizovat a zjednodušit zákazníkům jejich každodenní rutinní úkony a maximálně zefektivnit procesy.
Digitální aplikace, jakými jsou např. Reflex Solutions Pro a ProSinusX od společnosti Reflex, umožňují rychlé a snadné ovládání, nastavování a plánování systému. Popř. Reflex After Sales & Service, který garantuje rychlou a cílenou technickou podporu. Nesmíme zapomenout ani na osvědčené produkty jako je nový ­Reflexomat XS. Toto prostorově úsporné řešení z oblasti udržování tlaku řízeného kompresorem bylo vyvinuto pro použití především v malých až středně velkých systémech vytápění a chlazení a nabízí maximální výkon s minimálními nároky na prostor.
Dalším příkladem je školicí kamion Reflex. Jedná se o inovativní hybrid informativního veletržního stánku a školicího centra, který lze postavit v podstatě kdekoli. Je možné si jej rezervovat pro individuální školení. V plánu je, že postupně od východu k západu navštíví více destinací po celé Evropě.

„Krychle energetické účinnosti“
Efektivní využívání energie je jedním z nejdůležitějších opatření vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení ziskovosti. Produktová řešení Reflex vypovídají o výrazném a prokazatelném snížení spotřeby energie, aniž by došlo ke snížení komfortu nebo funkčnosti. Firma Reflex letos ve Frankfurtu vystavila kompletní řadu energeticky účinných řešení počínaje zásobníky teplé vody třídy A přes Variomat až po separátory Exdirt Twist. Nesmíme zapomenout ani na technickou optimalizaci vakuového odplyňovacího systému Servitec s rozprašovacími trubicemi, který v příštím roce oslaví již 25. výročí od svého uvedení na trh.
Pro ty, kteří by si rádi prohlédli „naživo“ stánek a produkty společnosti Reflex na letošním veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem, jsme připravili ve spolupráci s obchodně-technickým zástupcem společnosti Reflex CZ, s. r. o., Ing. Martinem Fořtem, komentovanou prohlídku. Videoreportáž spustíte přečtením QR kódu pomocí mobilního zařízení.

Ing. Jiří Zahradnický