15.10.2018 / Projektanti

Dálnice D6 Nové Strašecí – Řevničov

Současná silnice I/6 je důležitou komunikací, která je součástí české, ale i evropské silniční sítě. Spojuje Prahu, Karlovy Vary..

Garnets Consulting - výběr z aktuálně probíhajících zakázek

Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu poskytující služby v mnoha..

25.11.2016 / Projektanti

Příprava Elektrizace trati č. 290 Olomouc – Šumperk

Projektová, inženýrská a konzultační společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. v současnosti připravuje projektovou dokumentaci záměru..

15.6.2016 / Projektanti

Silnice I/50 Bučovice - obchvat (naděje pro město)

Silnice I/50 je součástí mezinárodního dálkového tahu E 50, který svým mezinárodním dopravním významem patří mezi nejdůležitější..

27.5.2013 / Projektanti

Výstavba mimoúrovňového křížení železniční tratě se silniční komunikací Zastávka Třinec -

Město Třinec se nachází v okrese Frýdek – Místek v Moravskoslezském kraji, 32 km jihovýchodně od Ostravy na řece Olši..

29.5.2014 / Projektanti

Dopravoprojekt Ostrava 50 let tradice v projektování dopravních staveb

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o. je největší projekční, inženýrskou a konzultační firmou na severní Moravě se specializací..

13.8.2010 / Projektanti

Tubus Královopolského tunelu je proražen

Dne 25. března 2010 byl slavnostně proražen tubus Královopolského tunelu, který je součásti brněnského velkého městského okruhu (VMO).

15.7.2010 / Projektanti

Plánování cyklistické infrastruktury

Veřejnost i samotní její zástupci, kteří berou do svých rukou otěže rozhodování o věcech veřejných, si při sousloví "cyklistická..

19.10.2016 / Projektanti

Přeložka silnic v úseku D7 – D8 I. a III. etapa

Stávající silnice II/240 je významnou komunikační tepnou, která je napájena dopravou přilehlé oblasti v prostoru mezi Kralupami nad Vltavou..

23.7.2010 / Projektanti

METROPROJEKT Praha a.s. staví na zkušenostech, spolehlivosti a záruce ...

Čtenáři našeho odborného titulu dobře vědí, že nosnou specializací společnosti METROPROJEKT Praha a.s. je projektování hlavně..

Návrh technologií výstavby mostů a jejich optimalizace

V současnosti je stále většina veřejných zakázek pro výběr zhotovitele inženýrských staveb a klíčové dopravní infrastruktury..

15.7.2010 / Projektanti

Dálnice D3 "středočeská" z pohledu investorské přípravy

Středočeská část dálnice D3 se řadí ke skupině dopravních staveb, jejichž přijetí částí politického zastoupení a částí..

16.8.2010 / Projektanti

Prostředky na výstavbu dopravní infrastruktury nestačí, řešením může být PPP

Při zachování současného systému financování dopravní infrastruktury se do roku 2020 nepodaří vybudovat ani dálnice nejvyšší priority..

23.10.2012 /

Spolupráce ARCADIS Geotechnika na stavbách oceněných v soutěži Česká dopravní stavba

Specialisté i řadoví pracovníci společnosti ARCADIS Geotechnika a.s. se často podílejí na stavbách, které pak získají ocenění..

14.6.2018 / Projektanti

Rekonstrukci „Pražského Semmeringu“ navrhla projektová společnost Sagasta

Nezávislá inženýrská konzultační firma SAGASTA, s. r. o. byla založena v roce 2015 v Praze. Její profesní aktivita je zaměřena..

NAŠI PARTNEŘI Další partneři