V roce letošním pak slavili významné jubileum její dva zakládající pracovníci. Sluší se proto vyzdvihnout jejich význam pro celou společnost a také připomenout stavby, na nichž se oba podíleli...

Ing. Milan Koloušek oslavil v září letošního roku své 65. narozeniny a také 22 let práce ve společnosti Valbek, spol. s r.o. Je jedním ze zakládajících společníků firmy a svým osobitým a odborným přístupem se zasloužil o její rozkvět, kvalitu a úspěch. Koncem devadesátých let ukončil svou činnost ve společnosti Pragoprojekt a v revoluční době se postavil do týmu nově se rodícího Valbeku.

Jeho největší devizou a uměním je koncepční práce při návrhu liniových staveb, cit pro terén a schopnost nalézt ideální řešení v rámci daných podmínek. Mnoho problematických projektů bylo nakonec uskutečněno na základě jeho přepracovaných koncepcí a důsledného prosazení, a to nejen z technického hlediska. Každý projektový problém je pro něj výzvou a s plným elánem hledá nejoptimálnější řešení. Právě tyto vlastnosti byly hybnou silou všech úspěšných projektů firmy Valbek. Pracovní nasazení, zájem o nové technologie a schopnost posouvat technickou úroveň projektování se stalo vzorem pro mladou generaci nastupujících projektantů.

V současné době stále naplno pracuje na nejobtížnějších úkolech. Jeho talent a schopnosti se plně ukazují na přípravě soutěží typu „design and build“. Právě tento typ soutěží je živou vodou pro jeho nové progresivní a efektivní návrhy.
Přejeme mu hodně elánu a zdraví do další práce i do života.

K nejvýznamnějším zaměstnancům společnosti Valbek, kteří stáli i u jejího zrodu, patří Ing. Antonín Kůstka, který letos oslavil své 65. narozeniny.

Ještě před tím, než svůj pracovní život na dlouhou dobu spojil s firmou Valbek, pracoval jako projektant ve společnosti Pragoprojekt. Na začátku devadesátých let ale společně s několika svými kolegy z této společnosti odešel a založil v Liberci novou, privátní společnost. Za svého působení ve společnosti Valbek se významnou měrou podílel na klíčových dopravních projektech. Byl u všech historických okamžiků rozvoje společnosti a jak sám říká: „Mám-li hodnotit uplynulých dvacet let, bylo to období velkého pracovního nasazení. Měl jsem možnost podílet se na projektech velkých silničních staveb a poznat při tom řadu šikovných lidí, se kterými mě pojí mnoho pracovních i mimopracovních přátelství. Velmi si cením poznatků z některých sousedních států Evropy. Daní za tyto radosti byla ale současně také ztráta soukromí, zdravotní problémy a stále přetrvávající stres. Pokud bych se měl ale znovu rozhodovat, určitě bych šel po stejné cestě. Možná jen s trochu větší rozvahou."

Mezi svými kolegy byl vždy ceněn pro svou odbornou kvalitu, profesionální přístup a vstřícnou povahu.

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
tel./fax: 485 103 336
e-mail: info@valbek.cz, www.valbek.cz