Vraňansko-hořínský plavební kanál spojuje Vraňany s Mělníkem a umožňuje nákladním lodím obeplout nebezpečné peřeje před soutokem Vltavy s Labem. Desetikilometrový průplav je pozoruhodný i tím, že šlo svého času o jedno z největších technických děl v celé habsburské monarchii. Výjimečné postavení má tento kanál vystavený na počátku 20. století i pro společnost COLAS CZ, která se podílí na jeho celkové rekonstrukci. Firma, která si za čtvrtstoletí působení na českém trhu vydobyla renomé v oboru silničního stavitelství, tu loni ve sdružení s firmou FIRESTA – Fišer získala zakázku na jednu z etap rekonstrukce kanálu a dokládá tak, že zvládá nejen stavby na pozemních komunikacích či na železnici, ale také na vodních cestách.

COLAS CZ se u Mělníka podílí na zabezpečení podjezdných výšek v jednom z úseků tohoto unikátního průplavu, který se Ředitelství vodních cest ČR rozhodlo zrekonstruovat. Jde o soubor stavebních objektů, v němž mimo jiné figurují také dva mosty – kompletní přemostění ve Vrbně (na silnici III/24635) a hospodářský most v Zelčíně. Úkolem bylo skloubit nejnovější mostařskou technologii s tvaroslovím, které by nenarušilo historickou hodnotu plavebního kanálu. Výsledkem je zdvižená nivelita vrbenského mostu i příjezdových komunikací: zatímco původní ocelovou konstrukci dělilo od hladiny 4,5 metru, nový most má podjezdnou výšku 7 metrů. Umožní to proplutí velkých osobních lodí a přepravu nadměrných nákladů. Zároveň jsou ale betonové části opěrných zdí obloženy tak, aby vzhledově vypadaly jako původní kamenné opěry. K estetické kvalitě nového mostu přispěje i fakt, že bylo přeloženo závlahové potrubí. Zatímco to původní vedlo souběžně s mostem, nově je pomocí průvrtu uloženo pod kanálem.

Podjezdná výška vrbenského mostu bude sedm metrů. Foto COLAS CZ


Ve Vrbně je hotová kompletní spodní stavba a přilehlé opěrné zdi. Dostavěná je také podpěrná skruž pro výsun nové ocelové konstrukce, kterou tvoří trám ztužený obloukem na rozpětí 57 metrů. „Některé práce jsme museli provést ve velmi krátkém čase, protože probíhaly ve vypuštěném kanálu. Technicky zajímavý je neobvyklý tvar obou opěr,“ popisuje budování mostu ve Vrbně stavbyvedoucí Štěpán Dvořák. V ­Zelčíně je již nosná ocelová konstrukce uložená, práce probíhaly přímo z pontonu na kanále, kde byl vyloučen provoz. Na ­přemostění, které využívají i ­návštěvníci ­nedalekého zooparku, si navíc ­COLAS CZ musel poradit s úpravou projektu. „Kvůli nedostatečné únosnosti mostních konstrukcí na přístupových komunikacích k objektu musel být oproti zadávací dokumentaci změněn způsob založení spodní stavby,“ vysvětluje Štěpán Dvořák.

Také v Zelčíně stavaři nejprve připravili opěrné stěny pro výsun ocelové konstrukce. Foto COLAS CZ


K Vraňansko-hořínskému plavebnímu kanálu se COLAS CZ vrátí příští rok na jaře. Na stavaře čekají dokončovací práce na opevnění pod mostem a část terénních úprav. Celý průplav, na němž se modernizuje hned sedm mostů, z nichž tři jsou navrženy jako zdvihací, by měl být společně s rekonstruovanou plavební komorou Hořín zprovozněn v dubnu 2021.

COLAS CZ, a. s.