Pražský okruh v blízkosti Černého Mostu patří mezi dopravně nejvytíženější silnice v Praze. Zároveň jde o úsek, který je v technicky nevyhovujícím stavu. Stejně jako nadjezd přes Chlumeckou ulici, který byl do provozu uveden v roce 1984 a od té doby neprošel zásadnější rekonstrukcí.

Zakázku na jeho rekonstrukci získala od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) společnost Colas CZ ve spolupráci s firmou Swietelsky stavební. Práce jsou rozděleny do dvou etap. V té první, která probíhala od jara do října letošního roku, stavaři nejprve zcela odstranili původní most ve směru do centra (včetně spodní stavby), založili opěry a pilíře, postavili předepnuté prefabrikované nosníky, vybudovali monolitickou roznášecí desku z betonu a položili nový asfaltový povrch.

Příští rok v dubnu by 2. etapa měla probíhat obdobně, jen zrcadlově obráceně. Dojde na demolici a novou výstavbu mostu směrem z centra. K Horním Počernicím vznikne protihluková stěna a nad vozovkou bude instalována kovová konstrukce pro infoportál. Počítá se s opravou části vozovky a chodníku v Chlumecké a Náchodské ulici i obou ramp přilehlé mimoúrovňové křižovatky.

Po dobu stavby musí být trpěliví především řidiči. Jezdí se totiž v režimu 2+2 v úzkých pruzích. „Stavíme v intravilánu, a navíc v úseku s hustou dopravou. Oproti klasickým silničním stavbám máme ale výhodu v tom, že je to dvojmostí s mezerou uprostřed, a tak jsou naši stavaři alespoň odděleni od rušné vozovky,“ vysvětluje Štěpán Dvořák, stavbyvedoucí Colasu CZ.