Doprava v jihočeské metropoli prochází zásadní proměnou. Společně s částí D3, která bude fungovat jako městský obchvat, se staví také Jižní tangenta. Jde o zhruba tříkilometrovou spojku mezi dnešní silnici I/3 (napojení bude u Boršova nad Vltavou) a dálniční mimoúrovňovou křižovatkou Roudné. Zakázku od Jihočeského kraje získal letos v lednu Colas CZ spolu s firmou FIRESTA-Fišer.

Kromě samotné komunikace, která ponese značení II/143, počítá projekt mimo jiné také s 11 sjezdy z této silnice, dvěma okružními křižovatkami, celkem pěti mosty, dvěma lávkami pro cyklisty a pěší, vybudovat bude třeba také tři cyklostezky, dvě místní komunikace a polní cestu. Součástí jsou i přeložky – patří sem silnice III. třídy, ale i kanalizace, vodovod a vodoteč. Technicky výjimečnou částí stavby bude pětiramenná okružní křižovatka u Včelné, kterou bude překonávat regionální železnice a také lávka pro cyklisty a pěší.

Stavaři toho letos zvládli opravdu dost. „Provedli jsme přeložky dvou železničních tratí, začali jsme s hloubením zářezu pro kruhový objezd, založen je jeden z mostů a průběžně probíhá násyp hlavní trasy tangenty,“ vyjmenovává Michal Kořínek, manažer Colasu CZ pro region jižní Čechy. Celá tangenta, která významně uleví dopravě v Českých Budějovicích, by měla být zprovozněna v roce 2023.