„U příležitosti zahájení činnosti společného podniku firem Plynostav Pardubice a Alinfrad, firmy Plynostav Arabian Ltd., byl Jeho Excelence Dr. Lubomír Hladík, velvyslanec ČR v Království Saúdská Arábie, přijat v závěru června Jeho Královskou Výsostí princem Turki Bin Meshari Bin Saud Bin Abdulaziz Al-Saud, majitelem společnosti Alinfrad. Společnost Plynostav Arabian Ltd. soustředí svou aktivitu na spolupráci se saúdskými partnery v řešení projektů všech typů produktovodů, v rehabilitaci zastaralých systémů rozvodu vody, plynu a kanalizace.“

Ke stručnému sdělení byla připojena fotografie, na níž jsou vedle výše zmíněných osobností a princova blízkého spolupracovníka Emada W. Hamdana zachyceni také předseda představenstva a generální ředitel Plynostavu Pardubice holding Ing. Jiří Krš a ředitel Plynostavu Arabian Ltd. JUDr. Zdeněk Šponar. Tomu, kdo má představu o všem, co je spojeno se založením, registrací a prvními kroky v činnosti firmy na území Saúdské Arábie, nebylo třeba dodávat, že pardubické firmě se podařil, navíc v rekordně krátké době tří měsíců, husarský kousek.

Přesně před rokem, v tomto čase – v odborném časopise Stavební a investorské noviny – jsme poskytli redakci rozhovor s Ing. Jiřím Kršem, v němž se vyjádřil generální ředitel Plynostavu při příležitosti 60. výročí založení společnosti. Informace o pronikání tradičního dodavatele potrubních systémů na světové trhy vzbudily značný ohlas, a tak jsme usoudili, že nebude od věci se opět sejít a předat veřejnosti další nové informace. Telefonicky jsme se domluvili a redaktor pan Jaroslav Pospíšil přijel právě včas.
Pracovníci Plynostavu totiž k 30. září letošního roku ukončili svařování 62 kilometrů dlouhého plynovodního potrubí o průměru 900 milimetrů mezi syrským městem Aleppo a hranicí s Tureckou republikou. Nyní je na projektu v Sýrii, který tvoří součást Arabského plynovodu, čekají ještě postupné dokončení ukládání, propojovací práce a kompletace objektů na trase, aby po závěrečném čištění a tlakových zkouškách mohli začít s předáváním díla investorovi. Zatím se zdá, že zkrácený termín dokončení v únoru 2011 by ze strany Plynostavu neměl být ničím ohrožen. Mimochodem, svářeči odvedli v nelehkých podmínkách pořádný kus práce, vždyť zmiňovaných dvaašedesát kilometrů se jim podařilo dát dohromady za necelých pět měsíců! Kvalitní výsledky firmy tak přispívají k dobré reputaci celé České republiky v Sýrii. V samotném Plynostavu nenecháváme nic náhodě a v mnohém spoléháme na svoji vlastní kancelář v Damašku, která ostražitě sleduje další vyhlašované tendry.

V centru pozornosti na Blízkém východě ovšem není pouze Sýrie, zajímavé příležitosti v oblasti výstavby plynovodů, ropovodů, vodovodů, regulačních či předávacích stanic a jiných speciálních zařízení se rýsují také v sousedním Libanonu, ale například také v Tunisu a Libyi. Konkrétní smlouvy na vstup do zakázek jsou připravovány ve zmíněném Království Saúdská Arábie.
O tom, že Pardubice nejsou pouze městem perníku, dostihů a ploché dráhy, ale rovněž šikovných odborných stavebníků, se však ví také v bezprostřední blízkosti České republiky. U našich severních sousedů se ve Wierzchowicích, ležících přibližně šedesát kilometrů severovýchodně od Vratislavi, naplno pracuje na stavbě velkokapacitního podzemního zásobníku plynu a paroplynové elektrárny. Polští partneři, kteří jsou v tomto strategickém projektu lídrem mezinárodního konsorcia, oceňují příkladný přístup a profesionalitu pracovníků Plynostavu, stejně jako jejich schopnost pohotového řešení jakýchkoli problémů, které stavba tak velkých rozměrů přináší. I z tohoto důvodu si vybrali Plynostav ke stálé spolupráci na podobných stavbách, ale i na liniových projektech, s nimiž se v Polsku počítá v příštích letech.
Tradičním zájmovým terito­riem, na které se zaměřují specialisté obchodního oddělení firmy, jsou samozřejmě Ruská federace a země bývalého Sovětského svazu. Právě proto byla v centru Moskvy, v bezprostřední blízkosti Českého domu, letos otevřena další zahraniční kancelář Plynostavu. Její pracovníci se zajímají o projekty naftového a plynárenského průmyslu jak na Sibiři a Dálném východě, tak třeba ve středoasijských republikách, odkud vedou důležité potrubní trasy.
Soustředění se na zakázky v zahraničí znamenalo pro Plynostav velmi důležitý impuls pro další rozvoj firmy. Vedení akciové společnosti si je však zároveň velmi dobře vědomo nutnosti zůstat i na domácím trhu a patřit zde k rozhodujícím hráčům. Vždyť pod většinou stávajících strategických potrubních tras v České republice, fungujících třeba v případě ropovodu Družba i po desítkách „odsloužených“ let, nemluvě o naprosté většině domácích podzemních zásobníků plynu, je podepsán Plynostav. A právě rekonstrukce a rozšiřování podzemních zásobníků je nyní pro firmu velkou domácí příležitostí. Obor působení firmy se však stále rozšiřuje: v minulých letech se staly důležitými referenčními stavbami práce na velkokapacitních nádržích pro ropné produkty, ale i podíl na výstavbě paroplynových elektráren (nejen doma ve Vřesové, ale kupříkladu i v lotyšské Rize a v již zmíněných polských Wierzchowicích).
Mohlo by se zdát, že Plynostavu se daří, na co sáhne. Skutečnost je však vždy složitější a život přináší mnohdy nečekaná poznání. Pro pana Ing. Jiřího Krše je kupříkladu nepochopitelný nedostatek odborných technických pracovníků, stavebních inženýrů a strojařů, kteří jsou schopni se domluvit cizími jazyky. V poslední době jako by se vůbec začal projevovat nižší zájem mladých lidí o práci v cizině, dříve tolik exotické a pro nás prakticky jinak nedostupné. Snad jde pouze o přechodný jev, věří v Plynostavu ti, co připravují na leckdy komplikovaných jednáních nové zakázky a tím další pracovní příležitosti. Společnost Plynostav Pardubice holding a.s., které se za poslední dva roky podařilo téměř zdesetinásobit obrat, určitě má co nabídnout.                                       

Roman Marčák
Business Department