Právě nyní například dokončuje pro významného skandinávského developera – společnost YIT – výstavbu obytného souboru s názvem Koti Green Motol. V jaké fázi se nyní stavba nachází, tak to již byla otázka pro výrobně-technického ředitele společnosti pana Ing. Jiřího Škabradu. Ten v úvodu našeho setkání vysvětluje:

Námi dokončovaný obytný soubor Koti Green Motol je rozdělen celkem na čtyři samostatné bytové objekty s označením A, B, C a D. U dvou z nich A a B dokončujeme klientské předpřejímky, na věži C dokončujeme přejímky s investorem a věž D námi bude dokončena do konce srpna tak, aby kolaudace celého souboru proběhla do konce září.

Proběhlo vše podle stanoveného harmonogramu?
Po složitých přípravách byla stavba zahájena na přelomu let 2013 a 2014. Nyní již mohu říci, že se nám průběžně podařilo držet harmonogram stavby, a to i přes mnohdy náročné klientské změny. Ty se týkaly zejména nadstandardně řešených nejvyšších podlaží bytových domů. Budoucí vlastníci si zde vymínili nasazení řady ušlechtilých materiálů i úpravy dispozic. Přesto zářijový termín předání celého souboru investorovi samozřejmě platí.

Když jsme u investora, jak byl spokojen s Vámi odvedenou prací?
Tak to by měla být skutečně spíše otázka na investora. Pokud mohu hovořit za nás, pak ze zkušeností z právě probíhajících přejímek investorem a klienty lze konstatovat, že probíhají bez závažnějších připomínek, reklamací či vad. Ba právě naopak. Od klientů máme velmi pozitivní reakce na kvalitu provedených prací.

Čím je z Vašeho pohledu tento obytný soubor zajímavý?
Bezesporu svojí zajímavou architekturou. Celý vnitroblok vytváří uzavřený prostor obklopený obytnými domy a skutečně se zde budete cítit velmi dobře. Je zde výborně vyřešená akustika, a tak i přes fakt, že projekt se nachází nedaleko rušné Plzeňské ulice, vstoupíte-li do vnitrobloku, ocitnete se v oáze klidu. Ceníme si i toho, že se dlouho precizovaly architektonické prvky pro co nejlepší ztvárnění fasády, vzorkovaly se materiály pro jednotlivé konstrukce v ní umístěné, a i když se nám proces výběru zdál mnohdy zdlouhavý, přinesl kýžený výsledek.

Posouvá tento projekt pojetí městského bydlení opět někam dále?
Jsem přesvědčen, že ano. Ambicí investora YIT je totiž dodržet nadstandardní řešení každého segmentu stavební části i samotné výbavy bytů. Konec konců nastoupenou cestu výborné kvality vybavení i výběru ušlechtilých materiálů již klienti v konečném důsledku ocenili překvapivým zájmem o bydlení v tomto souboru.

STEP, to však zcela jistě není „jen“ stavba Koti Green Motol.
Máte pravdu. Souběžně s touto akcí dokončujeme výstavbu největšího autosalonu pro značku ­Audi ve střední Evropě pro společnost Auto Jarov, která se bude otevírat již ke konci letošního roku v Praze – Kunraticích. Tímto projektem navazujeme na námi nedávno dokončený autosalon vozů VW tamtéž. Dokončujeme i výstavbu několika dalších autosalonů, či se podílíme na jejich přestavbě. Zde mohu jmenovat například výstavbu nového autosalonu značky Škoda pro společnost Přerost a Švorc nebo kompletní rekonstrukci autosalonu Škoda pro společnost Auto Jarov a další menší akce. Nevyhýbáme se ani výstavbě rodinných domů pro privátní investory. Dokončujeme hned několik nadstandardních vil a to např. na Hanspaulce a Praze Troji.Tradiční naší disciplínou jsou rekonstrukce pro bankovní sektor. Nyní revitalizujeme hned několik poboček Komerční banky. Zároveň připravujeme na příští rok výstavbu dalšího objektu pro společnost IC Hotels. Měl by vzniknout víceúčelový objekt, v němž budou soustředěny kanceláře stavební společnosti STEP, parkoviště a další ubytovací kapacity.

Kam budou Vaše síly napřeny v nejbližší budoucnosti?
Velmi rádi bychom zúročili naši úspěšnou spolupráci se společností YIT při výstavbě obytného souboru Koti Green Motol a dále ji prohlubovali. Osloveni jsme i dalším developerem, abychom se ucházeli o výstavbu jeho obytného souboru. Věřím tedy, že úspěch v této oblasti může vést k dalšímu rozšíření naší spolupráce s developery. V září zahajujeme přístavbu soukromé školy Palestra, což je VŠ tělesné výchovy a sportu a kompletní rekonstrukci budovy pro vysokou školu UJAK.

Jaký je dle Vašeho názoru současný vývoj stavebního trhu?
Je pravda, že objem zakázek ve stavebnictví roste a od investorů máme hodně poptávek. Dle mého názoru je to vyvoláno tím, že ceny stavebních prací jdou nyní nahoru a investoři chtějí ještě na poslední chvíli dostat pod smlouvy jimi plánované stavby za současné ceny. To však nebude dlouho udržitelné. Od našich subdodavatelů totiž slyšíme, že jim výrazně přibývá práce a získat investici levněji tak bude stále větší problém. Jednoduše řečeno: Za kvalitní práci bude muset investor adekvátně zaplatit. S přibývajícími zakázkami však dle mého názoru začne i nový boj o kvalitu. Před dvěma lety spousta firem zkrachovala nebo zeštíhlela. Zůstala jim pouze páteř těch nejlepších lidí. S počínající konjunkturou budou muset nabírat více nových – neprověřených pracovníků, což může vést zejména v počátku k méně kvalitní práci. Co se týče naší společnosti, ta neměla nouzi o zákazníka nikdy, tedy ani v době krize. Naši kvalitní práci si investoři vždy našli. Pevně věřím, že tomu tak bude i nadále. 

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

STEP, spol. s r. o.
Malletova 1141, 190 00 Praha 9
tel.: 296 786 202, fax: 296 786 298
e-mail: step@step-praha.cz, www.step-praha.cz