I v rámci těchto oprav bude provedena výměna povrchu komunikace tak, aby byl opět zajištěn komfortní, plynulý, a hlavně bezpečný provoz. Na úseku budou vyměněna betonová a ocelová svodidla, bude opraveno odvodnění, dopravní značení, mosty a proběhne výstavba nové zárubní zdi.
Oprava dotčeného úseku dálnice D1 ve směru na Brno je rozdělena na 2 etapy, které plynule navazují na předchozí dvě fáze oprav, které probíhaly ve směru na Prahu. Práce jsou naplánovány tak, aby byl v místě maximálně možně zachován provoz.
„Máme radost, že se nám daří postupovat dle harmonogramu a můžeme tak přejít do další fáze. Opravy se neobejdou bez dopravního opatření v místě, které zaručí dostatečný a bezpečný prostor pro provedení prací a bezpečnost pracovníků. Proto bychom chtěli požádat všechny řidiče o dodržování stanovených rychlostí,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

2 základní etapy oprav ve směru na Brno a dopravní omezení s nimi spojené:

1.    Etapa – pravý jízdní pás (směr na Brno), rychlý a prostřední jízdní pruh
Termín: 19.7. – 4.8.2018
Doprava bude vedena v levém jízdním pásu (směr Praha) v režimu 2+2 s oddělením protisměrných jízdních pruhů pomocí dočasného svodidla. V pravém jízdním pásu (směr Brno) bude veden jeden jízdní pruh v odstavném pruhu.

2.    Etapa – pravý jízdní pás (směr na Brno), pomalý jízdní pruh a odstavný pruh
Termín: 5.8. – 31.8.2018
Doprava bude vedena v levém jízdním pásu (směr Praha) v režimu 2+2 s oddělením protisměrných jízdních pruhů pomocí dočasného svodidla. V pravém jízdním pásu (směr Brno) bude veden jeden jízdní pruh v rychlém jízdním pruhu.
V tomto termínu bude uzavřena pravá strana Exitu 15 Všechromy tj. sjezd ve směru od Prahy a nájezd ve směru na Brno. Objízdná trasa bude vedena po dálnici D1 s „otáčením“ na Exitu 12 Modletice a Exitu 21 Mirošovice.

V obou etapách bude pro převedení provozu do protisměru přes střední dělící pás použito přejezdů v km 11,859 – 11,972 a km 16,375 – 16,475. Práce v tomto místě proběhnou do konce srpna 2018 a budou následně pokračovat na jaře 2019, kdy se bude pracovat v úseku km 12–9 ve směru na Prahu.

Základní informace:
Název: Oprava AB vozovky km 11,980 – 16,000 P a km 16,000 – 9,400 L
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Termín modernizace: 06/2018 – 08/2018, 04/2019 – 06/2019