Čtyřproudá silnice I/48 je jednou z nejdůležitějších páteřních komunikací v Moravskoslezském kraji, nemá ale zrovna dobrou pověst – chybí tu středový pás i zpevněné krajnice a kvůli množství tragických nehod se jí přezdívá „silnice smrti“. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto komunikaci postupně přebudovává na plnohodnotnou dálnici.

Velkou zásluhu na nové a bezpečnější D48 má Colas CZ. Loni v prosinci byl otevřen zrekonstruovaný úsek Rybí–Rychaltice, který tato společnost budovala s firmami Metrostav a Swietelsky, letos na jaře se stavaři z Colasu CZ na podbeskydskou dálnici vrátili. Společně s firmou Firesta-Fišer stavějí třináctikilometrový úsek mezi Bělotínem a Rybím, který by měl být hotový v roce 2024. „Zakázka patří k největším stavbám v celé naší historii, je tedy pro nás velice důležitá, a to jak objemem prací, tak svým rozsahem,“ vysvětluje za Colas CZ Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ.

Colas CZ bude mít na D48 na starosti hlavní trasu, počínaje výstavbou zemního tělesa, přes konstrukční vrstvy, odvodnění a pokládku cementobetonového krytu, a také výstavbu objízdných tras a přeložky místních komunikací, až po dopravní značení, přeložky sítí a vegetační úpravy. Stavět se budou dva na sebe nenavazující úseky dálnice, na nichž jsou naplánovány čtyři mimoúrovňové křižovatky. Zbývající zhruba čtyřkilometrová „mezera“ mezi Dubem a Palačovem, kde by se měla v budoucnu mimoúrovňově napojovat D35, by se měla začít budovat příští rok paralelně s přeložkou silnice I/35 v rámci jiné zakázky.