Zvenku jsou již patrné kompletní repliky nových oken a rekonstrukce fasády z umělého kamene, která byla na základě rozhodnutí památkářů uvedena do původního stavu z roku 1932. Pouze viditelně degradovaná místa byla nahrazena novým umělým kamenem (titulní foto).

Stavební část zahrnuje rekonstrukci celé budovy i vybudování nových prostor, které vzniknou mimo jiné zastřešením dříve otevřené dvorany.


Stavební část zahrnuje rekonstrukci celé budovy i vybudování nových prostor, které vzniknou mimo jiné zastřešením dříve otevřené dvorany (foto 2).  Hotov je již průhled ze vstupního foyeru do dvorany v místě, kde bude prosklená podlaha (foto 3).

Hotov je již průhled ze vstupního foyeru do dvorany v místě, kde bude prosklená podlaha.


Ve všech sedmi výstavních sálech probíhají intenzivní práce na výstavbě expozic. Snímek zachycuje nejnižší místo budovy ve 2. podzemní podlaží, kde se bude nacházet expozice druhé světové války (foto 4).

Ve všech sedmi výstavních sálech probíhají intenzivní práce na výstavbě expozic. Snímek zachycuje nejnižší místo budovy ve 2. podzemní podlaží, kde se bude nacházet expozice druhé světové války.


Zajímavá je tzv. konstrukce pyramidy a mosazné konstrukce s mléčným sklem (foto 5), která bude po instalaci speciálního osvětlení prosvětlovat prostor hlavního schodiště budovy. „Momentálně dokončujeme stavební a kompletační práce, nedávno byla dána do zkušebního provozu plynová kotelna a zahajujeme temperaci výstavních sálů systémy vzduchotechniky,“ doplňuje vedoucí projektu Martin Koch. Termín otevření muzea pro veřejnost je naplánován na podzim roku 2022.

Zajímavá je tzv. konstrukce pyramidy a mosazné konstrukce s mléčným sklem.


Foto: archiv Metrostavu