Nové vysokopevnostní věže VARIOKIT jsou momentálně nasazeny jako podskružení při výstavbě dálničního mostu přes Rio Sordo – vysoké 30 m se zatížením na sloupek až 600 kN. Použitím pronajímatelných systémových dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT mohla PERI vypracovat návrh hospodárně řešeného bednění mostovky a podpěrného lešení.

Dálnice A4 vede severní částí Portugalska od Porta u Atlantiku směrem na východ až do Bragançy u španělských hranic. Součástí trasy procházející pohořím Marão je i údolí Sordo u Vila Realu, které je třeba přemostit novým dálničním mostem z předpjatého betonu. Jedná se o 412 m dlouhý most o pěti polích se dvěma oddělenými mostovkami. Komorové průřezy, téměř 20 m široké a vysoké 3,60 m, přitom budou vyráběny dvěma rozdílnými způsoby: tři střední mostní pole metodou letmé betonáže a okrajová pole na skruži.

Rozsáhle řešené bednění a lešení PERI
Portugalští technici PERI nabídli pro výrobu všech částí stavby obsáhlé řešení: bednění VARIO na konzolách CB tvořily šplhavé bednicí sestavy pro mostní pilíře, pro hlavice pilířů byly použity zavěšené rámy SB jako podpěrné lešení a k bednění krajů u letmé betonáže byl použit systém nosníkového stěnového bednění ­VARIO. Pro bednění mostovky a skruž ve čtyřech úsecích okrajových polí byla základem stavebnice pro inženýrské stavby PERI VARIOKIT. Při návrhu muselo být zohledněno, že se mostovka rozšiřuje ze 16 na 19,40 m.

30 m vysoká skruž
Pro vytvoření skruže byly na stavbě použity vysokopevnostní věže VARIOKIT – vysoké 6 až 30 m, s únosností až 2 500 kN. Věže VST jsou zpravidla samostatné čtyřsloupkové věže, které podepírají 72 m dlouhé bednění mostovky v bodech s osovými rozestupy mezi 10 a 24 m, kde je odváděno zatížení. V příčném směru mají věže rozměry 2,00 m, v podélném směru mezi 2,00 až 7,50 m – podle topografických a statických požadavků. V místech s velkým zatížením se o částečné zvýšení únosnosti starají dodatečné předsazené sloupky v osové vzdálenosti 37,5 cm. Částečné přizpůsobení odváděnému zatížení značně minimalizuje náklady na materiál a tím také na montáž podskružení.

Modulový systém pro maximální schopnost přizpůsobení
Díky modulovému systému VST je možné podpěrnou konstrukci ve všech případech přizpůsobit požadavkům stavby. Tak mohou být vzdálenosti příhradových nosníků v příčném směru a vzdálenosti podepření v podélném směru stanoveny variabilně. To vedlo k optimalizaci komplexního statického systému. Kromě toho se daly všechny jednotlivé sloupky přizpůsobit různým roznášecím plochám a tvaru bednění mostovky. Díky tomu je možné se systémovými díly obestavět i mostní pilíře.

Montáž na stavbě
Skruž se montuje v podobě variabilních bárek vysokých 1,25 až 10,25 m. Na stavbu jsou dodávány již smontované do sestav a na místě pak spojovány do kompletních věží. Pro jejich postavení a vyvážení se používá jeřáb. Přesné nastavení polohy a upevnění šrouby a čepy se provádí z bezpečných pracovních plošin PERI UP.
Ty jsou montovány průběžně společně s věžemi VST.

Kombinace s PERI UP zaručuje bezpečnost
Technici PERI kombinují vysokopevnostní věž VARIOKIT s modulovým lešením PERI UP Rosett. Základem obou stavebnicových systémů je metrický modul. K tomu určené adaptéry zajišťují snadné spojování a tím optimálně přizpůsobenou přístupovou techniku se schodišti a žebříky, ale i pracovními plošinami potřebných rozměrů. Zvyšuje se tím bezpečnost na stavbě a umožňuje se tak rychlé smontování a přemístění v rámci čtyř pracovních úseků.

Vysokopevnostní věž PERI VARIOKIT
Nová vysokopevnostní věž VST PERI slouží jako podpěrné lešení při výstavbě velkých mostů a v jiných inženýrských stavbách. Modulový systém lze pro výšky až 40 m nanejvýš flexibilně montovat jako bárka, věž nebo bárka z věží. Jako část stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT sází PERI i u vysokopevnostní věže na mnohostranně použitelné systémové díly, které jsou kompletně pronajímatelné. Čepy a šrouby jako standardizované spojovací prvky umožňují jednoduchou a rychlou montáž. Atypické díly a nákladné svařované konstrukce jsou zde nadbytečné.

Stavbu provedl
INFRATÚNEL, Construtores do Túnel do Marão A.C.E., Porto
Návrh bednění a lešení
PERIcofragens, Lda, Queijas, Portugalsko a PERI Weißenhorn, Německo

PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311, fax: 222 359 315
e-mail: info@peri.cz, www.peri.cz