Tato firma, která je výhradním prodejcem stavebních strojů značky Komatsu v ČR a také prostřednictvím společnosti Kuhn – MT výhradním distributorem automobilových hydraulických jeřábů značky Palfinger na území ČR, totiž v průmyslové zóně v Brně – Horních Heršpicích, slavnostně otevřela svoji zbrusu novou pobočku pro region Jižní Moravy.

V odpoledních hodinách se do prostor areálu nové brněnské pobočky začali sjíždět významní hosté z řad obchodních partnerů společnosti, jejích příznivců, zaměstnanců i novinářů. Přítomni byli také zakladatel a majitel skupiny Kuhn, pan Günter Kuhn, jeho syn Andreas Kuhn a ředitel společnosti Kuhn Bohemia, pan Ing. Daniel Sys.

Krátce po patnácté hodině začala formální část programu. Jako první se slova ujal ředitel společnosti Kuhn Bohemia, pan Ing. ­Daniel Sys. Ten v úvodu svého krátkého projevu přivítal všechny přítomné hosty. V úvodu poděkoval všem zákazníkům za jejich přízeň a spolupráci, které logicky vyústily ve výstavbu nového moderního areálu v Brně. Představil také koncepci brněnské pobočky, která je dílem architekta Heinricha Jungwirtha. Ve stručnosti zmínil i společnost Komatsu, když doslova uvedl: „Společnost Komatsu je celosvětově proslulá svou permanentní snahou o inovace a modernizaci svých produktů. V současné době je druhým největším výrobcem stavebních strojů na světě. Je průkopníkem v oblasti všech nadčasových technických řešení. Všechny stroje Komatsu jsou kupříkladu vybaveny zařízením Komtrax, které umožňuje on-line sledování provozu strojů systémem GPS a GPRS. Naše  hybridní rýpadlo (kombinace dieselového a elektrického pohonu) s sebou nese velkou úsporu paliva i emisí,  kdy přináší až 35% úsporu paliva ve srovnání s klasickými pohony. Inteligence strojů pak vychází z použití elektronického nivelačního systému strojů v kooperaci s firmou Topcon“.

Jako druhý pozdravil účastníky akce syn zakladatele společnosti Kuhn, pan Andreas Kuhn. Ten představil šíři a pole působnosti společnosti Kuhn v celoevropském kontextu a vyzdvihl spolupráci s českými partnery.
To se však již přiblížil okamžik slavnostního přestřižení pásky a otevření nové pobočky. Moderátorka podvečera pozvala na pódium zakladatele společnosti Kuhn, pana Güntera Kuhna. Ten za potlesku přítomných hostů společně s dalšími hlavními aktéry události přestřihl pásku, a uvedl tak novou brněnskou pobočku do plného provozu.

A co nového nabídne nová brněnská pobočka společnosti Kuhn Bohemia svým zákazníkům? Budou to zejména moderní servisní prostory pro zajištění oprav strojů Komatsu, výkonná myčka stavebních strojů, sklad náhradních dílů, prostorná hala pro montáž hydraulických rukou Palfinger a samozřejmě také kanceláře a jednací místnosti pro setkání se zákazníky.

Tím však investice společnosti Kuhn Bohemia a. s. na českém trhu nekončí. Svou konkrétní podobu již získává i zbrusu nová česká centrála skupiny KUHN budovaná v Praze Čestlicích. K tomu v rámci slavnostního otevření brněnské pobočky Kuhn – Bohemia Ing. Daniel Sys dodává:

„Po téměř 25 letech na trhu se společnost Kuhn – Bohemia a hlavně její zákazníci dočkají důstojné vlastní centrály a pražské pobočky na velmi lukrativním místě. Budeme tak moci opustit pronajatý ­areál, který již nevyhovuje našim potřebám,“ uzavírá Ing. Sys.

Odpolední program dále pokračoval krátkou předváděcí akcí strojů Komatsu, prohlídkou nových prostor moderního areálu a neformálními setkáními přítomných hostů. Nám již nezbývá nic jiného, než popřát společnosti Kuhn Bohemia i pracovníkům nové pobočky v Brně do budoucna mnoho pracovních úspěchů.

Ivo Románek

KUHN Bohemia a.s.
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
tel.: 251 613 264, 296 376 372, fax: 251 610 211
e-mail: komatsu@kuhnbohemia.cz, www.komatsu.cz