Bednění je významnou součástí výstavby a společnost Doka, jako jeden z největších světových dodavatelů bednění si uvědomuje svoji odpovědnost v oblasti bezpečnosti. Neustále proto hledá cesty a vyvíjí nová řešení pro vyšší bezpečnost a hospodárnost na stavbě. A dnes je jasné, že díky programu Doka Safety je možné s relativně malým nasazením dosáhnout velkého účinku. To dokazují například dvě novinky: rozšíření systému ochrany okraje XP a ochranného štítu Xclimb 60.

Ochrana okraje
Pády představují nebezpečí spojené s vysokým rizikem poranění. Systém ochrany okraje Doka XP je pomocníkem, který nabízí řešení bezpečnosti pro všechny typy ochrany okraje - ať už jako ochrana před pádem na hrubé stavbě, u bednění či schodišť nebo jako zabezpečení okrajů budov. Tento kompaktní systém se skládá ze sloupků, ze kterých lze pomocí mříží, dřevěných latí nebo lešeňových trubek rychle a snadno sestavit zábradlí.

Systém XP lze nasadit také v oblasti prefabrikátů; umožňují to dvě nová rozšíření. Díky adaptéru lze systém ochrany okraje namontovat na betonový prefabrikát již před přemístěním a to zcela bezpečně ze země. Další podstatnou výhodou je skutečnost, že  zábradlí je díky adaptéru pro prefabrikáty XP vykloněno o 15 stupňů, což znamená větší prostor pro betonážní práce. Novinkou je také konzola pro atiky XP, která byla vyvinuta speciálně pro bezpečnou práci na atice a která navíc skýtá  ochranu pro všechny následné práce. Kromě zabezpečení před pádem umožňuje konzola také použití pro obednĕní čela betonových stropů. Obě rozšíření lze samozřejmě nasadit také v oblasti monolitické výstavby a nabízí tak vyšší bezpečnost a tudíž i efektivitu na stavbě.

 

Vysoko, ale bezpečně
Především u stavebních prací ve výškách je bezpečnost zásadním faktorem. Ochranný štít Xclimb 60  nabízí u projektů výškových budov celistvou ochranu nejvyšších pater a zvyšuje tak i produktivitu. Celoplošné zakrytí – volitelně  z trapezového plechu, mříží nebo polykarbonátu chrání stavební personál nejen před pádem, větrem a počasím, ale také před nepříjemným pocitem práce ve výšce. Díky mobilnímu hydraulickému systému  lze ochranný štít přemístit i bez jeřábu do dalšího úseku a to i při vysokých rychlostech větru.

Ještě vyšší úroveň bezpečnosti při stavbě výškových budov bude v budoucnosti poskytovat záchytný plášť materiálu, který nabídne dodatečnou ochranu. Může být namontován na vnější stranu ochranného štítu, kde zabrání pádu předmětů, jako například nářadí a drobných dílů. Doka vyvinula toto rozšíření speciálně pro nasazení u předstihových ocelových konstrukcí.  Jedná se o důležitý doplněk, neboť u této stavební metody probíhá nad ochranným štítem montáž ocelové skeletové konstrukce. To platí také pro stavbu budovy Signature Towers Kuala Lumpur (Malajsie), která byla podnětem pro vývoj tohoto specifického doplňku a u níž byl také poprvé použit. Jedná se o mega projekt, neboť tento mrakodrap o výšce 452 m bude po dokončení koncem roku 2018 patřit k 15 nejvyšším budovám světa.

 

Bezpečně od projektovací fáze až po dokončení stavby.
Bezpečnost však pro společnost Doka nezačíná teprve na stavbě. Doka zvolila komplexní přístup, který začíná u vývoje systémů a zahrnuje poradenství a rozsáhlou nabídku produktů a služeb v oblasti bezpečnosti. Bezpečná výstavba je tak zohledněna již při samotném vývoji. Řádné a tudíž bezpečné použití zajišťují kromě návodů a školení také montážní mistři Doka, kteří poskytují stavebnímu personálu instrukce pro správné použití a montáž bednění přímo na místě.

Investice do bezpečnosti se zákazníkovi v každém případě vyplatí, což dokazují  i studie.  Podle jejich výsledků přináší každé investované euro do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „Return-on-Prevention“ 2,2 až 2,5 EUR.

Více o bezpečnostních systémech doka je možné najít na webových stránkách www.doka.cz nebo na www.facebook.com/CeskaDoka