Všechny automaty jsou vybaveny LENZE servo technologií. Řídicí jednotka byla rekonstruována tak, že umožňuje přímé ovládání jednotlivých komponent. Použití nových servomotorů ve spojení s novými převodovkami s upraveným převodovým poměrem umožnilo zvýšit tažnou sílu při vtahování materiálu až na 19 000 N.

Třmínkovací automaty TWM 13 umožňují zpracovat současně dva pruty průměru 5 až 10 mm a jeden prut o průměru 5 až 13 mm při pevnosti oceli až 700 N/mm2. Rám stroje je tvořen robustní svařovanou konstrukcí.

Instalovaný příkon servomotorů je 15 kW. Průměrná spotřeba je 3 až 5 kW, v závislosti na zpracovaném průměru materiálu. Vtahování materiálu do stroje a jeho měření zajišťují dvě vtahovací kladky velkého průměru.
Kladky jsou součástí vtahovací a měřicí stanice. V ní je integrovaná měrná kladka, která je na měřený drát přitlačována pneumaticky. To zajišťuje velmi přesné rozměry vyráběného třmínku.


Stříhání materiálu zajišťují elektricky poháněné nůžky. Před nůžkami je zařízení pro přesné vedení jednotlivých nebo dvojitých drátů. Ohýbací zařízení je poháněno servomotorem a je vybavené výškovým nastavením hlavy podle zpracovávaného průměru drátu.

Součástí výbavy stroje jsou tři výměnné ohýbací hlavy pro průměry drátů 6, 8, 10 a 13 mm. Stroj je ovládán standardním PC s programem Logic Soft, s operačním rozhraním pro intuitivní ovládání. To je zajištěno 19palcovou plochou obrazovkou, procesorem s vysokým výkonem, HD s kapacitou 120 GB, jednoduše ovladatelnou klávesnicí a čtyřmi rozhraními RS 232.

V programu je uložených 99 základních tvarů třmínků a součástí je i rozsáhlý diagnostický program, který signalizuje chyby v elektrickém nebo mechanickém systému a zároveň dává instrukce, jak znázorněný problém odstranit. Ke stroji je možné objednat několik opcí, jako například speciální hlavu pro výrobu spirál, dálkově ovládaný naviják pro natahování drátu do stroje, stojany na svitkovou ocel s nosností 2,5 nebo 3,2 tuny.


Dále je možné dokoupit zařízení na odběr rovných prutů v délkách od 4 až do 12 m, nebo zařízení na odběr prutů tvaru L do délky 12 m a výšky ramene až 1 m. Důležitou opcí je Anti Twist zařízení, které umožňuje výrobu otevřených nebo uzavřených třmínků i bez zastavení stroje. Jako Software opce je možnost doplnit stroj BVBS rozhraním a online podporou přes Teamviewer.

Jsme přesvědčeni, že inovovaná řada automatů TWM 13 bude zákazníkům sloužit ještě lépe než předchozí řada TWM 12.

JAMI PRAHA s. r. o.
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
tel.: 241 444 411
mobil: 602 230 883
e-mail: jami@jamipraha.cz
www.jamipraha.cz