Pro firmy využívající těžké mechanizace v nezpevněném terénu je určen produkt „Pontonová terénní deska“. Vývoj tohoto produktu probíhal ve spolupráci s jednou z největších stavebně-dopravních firem na tuzemském trhu, která využívá k práci těžké stavební  stroje včetně nejtěžších autojeřábů . Pontonové terénní desky jsou vysokozátěžové, protiskluzové a pružné, slouží k pojezdu a  stabilizaci zejména stavebních strojů ve volném, nezpevněném terénu. Jsou vhodné i pod nejtěžší techniku, jeřáby a vrtné soupravy. Jednotlivé desky lze vzájemně propojovat a vytvářet tak provizorní přístupové komunikace, parkoviště a pracovní plochy libovolné velikosti. Jejich použití minimalizuje poničení krajiny a zemědělské půdy. Použití desek stavebníkům ušetří nemalé finanční prostředky  plynoucí na úhrady škod způsobených majitelům a nájemcům stavbou dotčených pozemků, zemědělských a lesních půd. Desky se pokládají přímo na volný terén.

Druhou novinkou je „Podkládací kostka“. Podkládací kostky slouží k vyrovnání terénních rozdílů při usazování objektů. Jejich použití zajistí stabilitu objektů a jejich izolaci od povrchu. Kostky lze vzájemně skládat a vytvářet tak libovolně vysoké podstavce. Kostky jsou vhodné k  podkládání lešení, mobilních buněk, mobilních WC, montovaných bezzákladových staveb, pouťových atrakcí atd. Podkládací kostky jsou vysokozátěžové, odolné vůči klimatickým podmínkám a mechanickému poškození. Jsou snadno přenosné a jednoduše aplikovatelné.

Kromě zmíněných novinek vyrábí společnost již tradiční a na trhu tuzemském i zahraničním, dobře známé produkty. Jedná se zejména o vysoce odolné průmyslové podlahové krytiny pro vnitřní a vnější použití; podstavce pro silniční značení, vodicí a zpomalovací prahy; kabelové mosty a zemní kabelové žlaby.

Podrobné informace o firmě REPLAST PRODUKT, spol. s r.o., sídlící v Plzni a jejích produktech, naleznete na www.replast-plzen.cz.  Firma se účastní Stavebních veletrhů Brno 2011 a svou expozici má v rámci veletrhu IBF 2011 umístěnu v přízemí pavilonu A2.