S postupující výstavbou, kdy jsou jednotlivé konstrukce prováděny ve stále větších výškách či vzdálenostech, jsou velké nároky kladeny na zajištění efektivní dopravy materiálu v rámci staveniště.  Pro přepravu nejrůznějších stavebních dílců, palet s materiálem či jiných pevných elementů jsou dnes v nejširší míře využívány staveništní jeřáby, později v uzavřených prostorách stavby pak stavební výtahy. Zde však již horizontální doprava po staveništi většinou potřebuje nasazení lidské síly.

Jedním z rozhodujících stavebních materiálů dneška je beton. Neobejde se bez něj téměř žádná stavba a na stavbách většího rozsahu se beton stává v řadě případů dominantním konstrukčním prvkem.
Rychlost výstavby se za takové situace odvíjí od přesného naplánování postupu výstavby a od dokonalého zvládnutí betonářských prací včetně logistiky zásobování stavby betonem.

Doprava betonu v rámci staveniště je dnes zajišťována pomocí výkonných čerpadel betonu, která dokážou překlenout velké vzdálenosti i výškové rozdíly. Pracovníci stavby se tak mohou mnohem lépe soustředit na správné umístění či hutnění betonu přímo v konstrukci a neztrácí síly jeho manuální dopravou do příslušného místa ukládky.

Špičkovou společností, která se již řadu let specializuje na dopravu a čerpání betonu, je firma Pražské betonpumpy a doprava s. r. o., člen skupiny Českomoravský beton. Ta disponuje nejrozsáhlejším parkem čerpací techniky v ČR, která jí umožňuje realizaci nejširšího spektra staveb, ať již jde o rodinné domy, bytové stavby, pozemní, občanské či průmyslové stavby nebo stavby dopravní infrastruktury, jakými jsou tunely, dálnice, ­metro atd. K její výbavě patří mobilní čerpadla s dosahem výložníku 17 – 58 m, pumpomixy, betonovací věže s délkou výložníku 32 m, stabilní čerpadla a maltová čerpadla pístová a šneková na čerpání produktů pro lité podlahy, jakými jsou Anhyment, Poriment či Cemflow.

V minulosti se pracovníci společnosti podíleli na vzniku mnoha významných staveb na území Prahy, jakými jsou výstavba pražského metra, tunelu Blanka či v poslední době se dokončujícího Trojského mostu.
Pro práci ve vnitřních úsecích ražených tunelů disponují Pražské betonpumpy  elektrickými stabilními čerpadly a také nejmenšími mobilními čerpadly s ramenem výložníku o délce 17 m. Tato čerpadla jsou vybavena samozhášecím zařízením, která mají jako jediná v ČR povolení pro práci v podzemí.

Velké zkušenosti mohou nabídnout pracovníci Pražských betonpump v oblasti čerpání betonů či značkových produktů pro podlahy do značných výšek, kdy například anhydritovou podlahovou směs Anhyment čerpali až do 27. patra nejvyšší budovy v ČR s názvem City Tower v Praze na Pankráci.

Vyplnění on-line objednávky je velmi jednoduché
Snadné je také objednání a zajištění čerpadla prostřednictvím internetové aplikace. Spolupracující betonárny mají možnost ve své podstatě kdykoliv a kdekoliv se k této aplikaci připojit a mohou si objednat čerpadlo, které nejlépe vyhovuje času, podmínkám stavby, druhu čerpaného materiálu, dostupnosti čerpání i lokalitě, v níž se stavba nachází. Čerpadla jsou vybavena jednotkami GPS. Známá je tak nejen jejich poloha, ale i doba, po kterou čerpací práce probíhaly.

Pražské betonpumpy i dnes pracují na mnoha významných stavbách v Praze
Jak nám řekl vedoucí dispečinku čerpadel společnosti Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. pan Jaroslav Sekyra i v současné době se pracovníci firmy podílejí zajištěním čerpání betonu na mnoha zajímavých stavbách, které nyní vznikají na území hlavního města. Mimo jiné dodává: „Naším čerpadlem značky Putzmeister PM 46 nyní zajišťujeme ukládku betonových směsí při výstavbě opěrných stěn metra na trase V. A. v montážní jámě situované v blízkosti Červeného Vrchu v Praze-Dejvicích, v Berouně naše čerpadla zajišťují čerpání betonu při výstavbě klubovny golfového klubu a nemocnice.
Velmi rozsáhlou stavbou v poměrně stísněném prostoru ulic Spálené, Purkyňovy a Vladislavovy na Praze 1 je výstavba obchodně – administrativního centra s názvem  OAC Quadrio. Zde máme umístěny dvě naše betonovací věže, které pravidelně zásobují betonem domíchávače naší dceřiné společnosti TBG Metrostav. Všechny tyto akce probíhají bez problémů a k plné spokojenosti našich zákazníků.“

Ivo Románek

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.
Na Obrátce 635/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Dispečink čerpadel: 724 040 444
www.betonpumpy.cz